رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه
۲۷ مهر ۱۳۹۵

روستای گوندر

اشتراک گذاری

روستای گوندر روستایی است در شرق مراوه تپه به فاصله ۲۰ کیلو متر که تماما مردم این روستا ترکمن نشین می می باشد.

asfaltgazan1 روستای گوندر