رزرو هتل ایران بوم گردی

روستاهای پیرانشهر ( بخش دوم )

۲۴ مهر ۱۴۰۱

ادامه روستاهای پیرانشهر را در این مطلب آورده ایم .شهرستان پیرانشهر در ناحیه‌ای کوهستانی واقع شده‌است که هرچه به سوی غرب پیش رویم، بر بلندی کوه‌های آن افزوده می‌شود. کوه‌های حاجی ابراهیم (۵۵۰‘ ۳ متر)، سوره دال (۳۰۴‘ ۳ متر)، بزان (۲۲۶‘ ۳ متر) و برزین (۱۵۰‘ ۳ متر) بلندترین کوه‌های این شهرستان به‌شمار می‌روند.
از این بلندی‌های برف‌گیر رودهای پرآبی سرچشمه می‌گیرند که مهم‌ترین آن‌ها، زاب کوچک یا کلاس است. این رودخانه که از بلندی‌های اطراف پیرانشهر سرچشمه می‌گیرد، در ابتدا به نام رودخانه لاوین خوانده می‌شود، اما با پیوستن به رودخانه گده در جنوب پیرانشهر، زاب کوچک یا کلاس نام می‌گیرد.

روستاهای پیرانشهر

روستاهای پیرانشهر

روستای سالوس

روستای سالوس، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۴۰ نفر بوده‌ است.

تور اروپا

روستای سپیسنگ

روستای سپیسنگ با نام قدیم کنه کچ، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۷۳نفر بوده‌ است.

روستای سرتیز

روستای سرتیز، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۲نفر بوده‌ است.

روستای سروکانی

روستایسروکانی، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۲۵۰ نفر (۲۰۸ خانوار) بوده‌است.

روستای سرین‌چاوه

روستای سرین چاوه، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۶۵ نفر بوده‌ است.

روستای سنجله

روستای سنجله، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۵۷ نفر بوده‌ است.

روستای سوغان‌لو

روستای سوغان‌لو (پیرانشهر)، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۵۹۸ نفر بوده‌ است.

روستای سه‌گردکان

روستای سه گردکان، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۶۳ نفر بوده‌ است.

روستای سیلوه

روستای سیلوه، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۸۶نفر بوده‌ است.

روستای سیوه‌کده سفلی

روستای سیوه کده سفلی، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۶۸ نفر بوده‌ است.

روستای سیوه‌کده علیا

روستای سیوه کده علیا، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۶۳ نفر (۹ خانوار) بوده‌است.

روستای شالی‌آباد

روستای شالی آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۰۰ نفر (۱۵ خانوار) بوده‌است.

روستای شختان

روستای شختان، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۰۹ نفر بوده‌ است.

روستای شکرآباد

روستای شکرآباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۱۷ نفر بوده‌ است.

روستای شلیم‌جاران

روستای شلیم جاران، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۱۰ نفر بوده‌ است.

روستای شهرستن

روستای شهرستن، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۴۸۶ نفر بوده‌ است.

روستای شهرک دیلزه مکان مستقل

روستای شهرک دیلزه مکان مستقل، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۶نفر بوده‌ است.

روستای شهرک شهید رضوانی لک‌بن

روستای شهرک شهیدرضوانی لک بن، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۵۵ نفر (۹ خانوار) بوده‌است.

روستای شهرک صنعتی پیرانشهر

روستای شهرک صنعتی پیرانشهر، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۲۱ نفر بوده‌ است.

روستای شین‌آباد

روستای شین‌آباد (به کردی: شیناوێ)، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۵٬۱۰۰ نفر (۵۶۵ خانوار) بوده‌است. آتش‌سوزی در مدرسه شین‌آباد در این روستا اتفاق افتاد.

روستای قبادبیگی

روستای قبادبیگی، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۲۶ نفر (۳۶ خانوار) بوده‌است.

روستاهای پیرانشهر

روستای قبر حسین

روستای قبر حسین، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۷۰۶ نفر بوده‌ است.

روستای قره‌خضر

روستای قره خضر، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۶۷ نفر (۴۶ خانوار) بوده‌است.

روستای قزقاپان

روستای قزقاپان، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۲۹ نفر (۳۴ خانوار) بوده‌است.

روستای قلات

روستای قلات، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۵۷ نفر بوده‌ است.

روستای قلاته رش

روستای قلاته رش، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۶۴۳نفر بوده‌ است.

روستای قلعه سیداحمد

روستای قلعه سیداحمد، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۷۸ نفر بوده‌ است.

روستای قوبه

روستای قوبه، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۶۱ نفر (۳۸ خانوار) بوده‌است.

روستای قورچاوه

روستای قورچاوه، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۷۱ نفر بوده‌ است.

روستای کاسوره‌ده

روستای کاسوره ده، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۷۷نفر بوده‌ است.

روستای کاسه‌گران

روستای کاسه گران، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۰۶ نفر (۴۴ خانوار) بوده‌است.

روستای کانی اشکوت

روستای کانی اشکوت، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۵۳ نفر (۳۸ خانوار) بوده‌است.

روستاهای پیرانشهر

روستای کانی اشکوت

روستای کانی اشکوت، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۶ نفر (۴ خانوار) بوده‌است.

روستای کانی باغ

روستای کانی باغ، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۹۵نفر بوده‌ است.

روستای کانی بداغ

روستای کانی بداغ، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۴۴ نفر بوده‌ است.

روستای کانی سیب

روستای کانی سیب، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۳نفر بوده‌ است.

روستای کانی شینکا

روستای کانی شینکا، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۶۰ نفر بوده‌ است.

روستای کانی کله

روستای کانی کله، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۹۷ نفر بوده‌ است.

روستای کانی کیسلان

روستای کانی کیسلان، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۹ نفر بوده‌ است.

روستای کانی ملا

روستای کانی ملا، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۵۷ نفر (۴۲ خانوار) بوده‌است.

روستای کانی‌خلیلان

روستای کانی‌خلیلان، روستایی از توابع بخش لاجان شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده‌است.

روستای کانی‌نوبته

روستای کانی‌نوبته، روستایی از توابع بخش لاجان شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده‌است.

روستای کپله‌حسن

روستای کپله حسن، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۲۱ نفر بوده‌ است.

روستای کرمندار

روستای کرمندار، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۴۳ نفر بوده‌ است.

روستای کله‌کین

روستای کله‌کین، روستایی است از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۹۱۴ نفر بوده‌ است.

روستای کندره

روستای کندره، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۷۲ نفر بوده‌ است.

روستای کنده‌قولان سفلی

روستای کنده قولان سفلی، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۵۵ نفر (۹ خانوار) بوده‌است.

روستای کنده‌قولان علیا

روستای کنده‌قولان علیا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده‌است.

روستای کوپر

روستای کوپر، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۹۰۹ نفر (۱۴۹ خانوار) بوده‌است.

روستای کولیج

روستای کولیج، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۷۸۵ نفر بوده‌ است.

روستای کهنه‌لاهیجان

روستای کهنه لاهیجان، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۹۸۱ نفر بوده‌ است.

روستاهای پیرانشهر

روستای کیله سیپان

روستای کیله سیپان، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۳۰ نفر بوده‌ است.

روستای کیله علیا

روستای کیله علیا، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۲۳ نفر بوده‌ است.

روستای گرد آشوان

روستای گرداشوان، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۷۰ نفر (۲۶ خانوار) بوده‌است.

روستای گرد باسک

روستای گردباسک، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۳۹ نفر (۳۲ خانوار) بوده‌است.

روستای گرد رحمت

روستای گردرحمت، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۷۵ نفر (۳۶ خانوار) بوده‌است.

روستای گرد شیطان

روستای گردشیطان، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۸۱ نفر (۲۹ خانوار) بوده‌است.

روستای گرد شینان

روستای گردشینان، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۵۰ نفر (۲۰ خانوار) بوده‌است.

روستای گرد کسپیان

روستای گرد کسپیان، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۶۷۳ نفر بوده‌ است.

روستای گرد کولان

روستای گرد کولان، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۷۶نفر بوده‌ است.

روستای گرد مرادبگ

روستای گرد مرادبگ، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۷۰ نفر (۱۰ خانوار) بوده‌است.

روستای گرد نعلین

روستای گردنعلین، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۴۹ نفر (۱۹ خانوار) بوده‌است.

روستای گرداسه

روستای گرداسه، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۱۹نفر بوده‌ است.

روستای گرده‌بن

روستای گرده بن، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۴۲۳ نفر بوده‌ است.

روستای گرده‌سور

روستای گرده سور، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۴۹۴ نفر بوده‌ است.

روستای گردیم‌خانه

روستای گردیمخانه، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۹۶ نفر بوده‌ است.

روستای گرگول سفلی

روستای گرگول سفلی، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۵۵۳ نفر بوده‌ است.

روستای گرگول علیا

روستای گرگول علیا، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۶۵ نفر بوده‌ است.

روستای گزگسک

روستای گزگسک، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۹۶ نفر (۱۶ خانوار) بوده‌است.

روستای گل‌آباد

روستای گل آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۹۸ نفر (۱۶ خانوار) بوده‌است.

روستای گلک

روستای گلک یا گولک روستایی در دهستان منگورغربی بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این روستا ۸۶ نفر (۱۲ خانوار) بوده‌است.

روستای گنه‌دار (لاجان)

روستای گنه‌دار یک روستا در ایران است که در دهستان لاهیجان شرقی شهرستان پیرانشهر واقع شده‌است. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۹۴نفر بوده‌ است. همچنان با سیری در ایران همراه باشید تا با دیگر روستاهای پیرانشهر آشنا شوید.

روستای گنه‌دار

روستای گنه دار، روستایی است از روستاهای پیرانشهر از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۳۳ نفر (۲۳ خانوار) بوده‌است.

روستای لاوین

روستای لاوین، روستایی است از روستاهای پیرانشهر از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. لاوین نام زیبای دختران ایران زمین هم می‌باشد. لاوین به عنوان یکی از خوش آب و هواترین روستاهای ایران است.این روستا در دهستان لاهیجان قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۶۵۳ نفر بوده‌ است.

روستاهای پیرانشهر

روستای لکبن

روستای لیک‌بن، روستایی است از روستاهای پیرانشهر از توابع بخش لاجان که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۴۰۵ نفر (۶۳ خانوار) بوده‌است.

روستای ماشکان

روستای ماشکان، روستایی است از روستاهای پیرانشهر از توابع بخش لاجان که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۲۵ نفر بوده‌ است.

روستای مام هیبه

روستای مام هیبه، روستایی است از روستاهای پیرانشهر از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۰ نفر بوده‌ است.

روستای مزرعه تمرچین

روستای مزرعه تمرچین، روستایی است از روستاهای پیرانشهر از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵جمعیت آن کمتر از سه خانوار بوده‌است.

روستای مزرعه پانه‌سر

روستای مزرعه‌پانه‌سر، روستایی از روستاهای پیرانشهر از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۰ نفر بوده‌است.

روستای میشه‌ده سفلی

میشه‌ده سفلی، روستایی است از روستاهای پیرانشهر از توابع بخش لاجان که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۹۸ نفر (۵۴ خانوار) بوده‌است.

روستای میشه‌ده علیا

روستای روستای میشه‌ده علیا، روستایی است از روستاهای پیرانشهر از توابع بخش لاجان که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۷۹ نفر (۱۱ خانوار) بوده‌است.

روستای نمینجه

روستای نمینجه، روستایی است از روستاهای پیرانشهر از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۹۸ نفر بوده‌ است.

روستای نهالستان

روستای نهالستان، روستایی از روستاهای پیرانشهر از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان پیران قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده‌است.

روستای ورمیشان

روستای ورمیشان، روستایی است از روستاهای پیرانشهر از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۵۷نفر بوده‌ است.

روستای هابلس

روستای هابلس یک روستا در ایران است که در بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی واقع شده‌است. این روستا در دهستان پیران قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۸ نفر (۶ خانوار) بوده‌است.

روستای هابلس (لاجان)

روستای هابلس، روستایی است از روستاهای پیرانشهر از توابع بخش لاجان که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۴۱ نفر (۷ خانوار) بوده‌است.

روستای هنگ‌آباد

روستای هنگ آباد، روستایی است از روستاهای پیرانشهر از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان منگور غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۷۴۳ نفر بوده‌ است.

روستاهای پیرانشهر

روستای هوارابید

روستای هوارابید، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان غربی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۹۶ نفر بوده‌ است.

روستای یاقوش

روستای یاقوش، روستایی است از روستاهای پیرانشهر از توابع بخش لاجان که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان لاهیجان شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۴ نفر بوده‌ است.

           
برو بالا
 

نظر کاربران :

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین