رزرو هتل ایران بوم گردی

روستاهای خوی ( بخش دوم )

۳۰ مهر ۱۴۰۱

ادامه روستاهای خوی را در این مطلب به شما معرفی خواهیم کرد. پیشینه این شهرستان، به سه‌هزار سال پیش برمی‌گردد. در دوران باستان، خوی همانند سایر شهرهای آتورپاتکان، از دوره مادها تا پایان ساسانیان، تحت حکومت پادشاهان ایرانی بود.پیش از مادها، شهر خوی جزئی از ناحیه باستانی سان‌گی‌بوتو و بخشی از سرزمین اورارتو بوده‌است.در دوران باستان، شهر خوی به واسطه حضورش در مسیر جاده ابریشم، اهمیت بالایی داشت. با ما همراه باشید تا با دیگر روستاهای خوی آشنا شوید.

روستاهای خوی

روستای سراب

روستای سراب، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان دیزج قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۸۵۸ نفر بوده‌ است.

تور اروپا

روستای سرابدال

روستای سرابدال، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان گوهران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۳۷۸ نفر بوده‌ است.

روستای سعلکده

روستای سعلکده، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان رهال قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۰۵۸ نفر بوده‌ است.

روستای سعیدآباد

روستای سعیدآباد، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان گوهران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۳۲۵۵ نفر بوده‌ است.

روستای سگتلو

روستای سگتلو، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان دیزج قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۶۴ نفر بوده‌ است.

روستای سنت سفلی

روستای سنت سفلی، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش صفائیه که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت آن کمتر از سه خانوار بوده‌است.

روستای سنت علیا

روستای سُنَّت علیا، روستایی از روستاهای خوی از توابع بخش صفائیه که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۰ نفر (۶ خانوار) بوده‌است.

روستای سید تاج‌الدین

روستای سید تاج‌الدین، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قره‌سو قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۲۳۴۷ نفر (۳۰۱۸ خانوار) بوده‌است.

روستای سینور

روستای سینور، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان رهال قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۸۲ نفر بوده‌ است.

روستای سیوان

روستای سیوران، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان مرند که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان رهال قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۱۴ نفر (۴۸ خانوار) بوده‌است. جمعیت روستای سیوان در سال ۱۳۹۵ برابر ۲۲۸ نفر (۶۵ خانوار) بوده. همچنان با سیری در ایران همراه باشید تا با دیگر روستاهای خوی آشنا شوید.

روستای سیه‌باز

روستای سیه‌باز، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش ایواوغلی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ایواوغلی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۰۴۵ نفر بوده‌ است.

روستای شریف‌آباد

روستای شریف‌آباد، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش قطور که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قطور قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۳۲ نفر بوده‌ است.

روستای شعبان‌لوی سفلی

روستای شعبان‌لوی علیا، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان رهال قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۶۷ نفر (۷۰ خانوار) بوده‌است.

روستای شعبان‌لوی علیا

روستای شعبان‌لوی سفلی، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان رهال قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۹۰ نفر (۸۲ خانوار) بوده‌است.

روستای شگفتی

روستای شگفتی، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش صفاییه که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در کنار جاده خوی-فیرورق-چالدران قرار دارد.این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۶۹ نفر بوده‌ است. زبان مردم این روستا ترکی آذربایجانی است و شیعه هستند.

روستای شوراب

روستای شوراب، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان گوهران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۸۷۸ نفر بوده‌ است.

روستای شوربلاغ

روستای شوربلاغ، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قره‌سو قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۳۸۶ نفر بوده‌ است.

روستای شوریک

روستای شوریک، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش صفاییه که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا از جمله نواحی سردسیر و پر برف شهرستان خوی است به طوری که فصل سرما در آن تا هشت ماه از سال ادامه دارد.مردم روستای شوریک به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می‌کنند و شغل بیشتر آن‌ها کشاورزی، دامداری و قالی بافی است.این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۵۴ نفر (۸۰ خانوار) بوده‌است.

روستای شیرین‌کندی

روستای شیرین‌کندی، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قره‌سو قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۴۳۸ نفر بوده‌ است.

روستای شیوان‌کندی

روستای شیوان‌کندی، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان فیرورق قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۶۷ نفر بوده‌ است.

روستای صالح‌آباد

روستای صالح‌آباد، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش قطور که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان زری قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۲۳ نفر (۲۴ خانوار) بوده‌است.

روستای صوفی‌کندی

روستای صوفی‌کندی، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان فیرورق قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۱۷ نفر بوده‌ است.

روستای طوره

روستای طوره، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش صفاییه که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان الند قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۷۵ نفر بوده‌ است.این روستا در شمال غربی‌ترین نقطه از شهرستان خوی قرار دارد. دشت طوره پوشش گیاهی متنوع تری نسبت به سایر روستاهای بخش صفائیه و الند دارد. گیاهان دارویی و خوردنی آن مشهور است مانند الگز، ریواس[نیازمند منبع] این روستا دارای منظره ای فوق‌العاده است به گونه ای که به راحتی چند روستا از روستاهای کشور ترکیه دیده می‌شود.این روستا نسبت به بقیهٔ روستاها از امکانات کمتری برخوردار است. مردم برای مراجعه و درمان بیماری‌های خود باید چند کیلومتر را طی کرده تا به روستای کرکوش برسند.[نیازمند منبع] طوره مدرسهٔ ابتدایی با عنوان ۷ دی دارد که به صورت چند پایه ای آموزش داده می‌شود.[نیازمند منبع] مسجد این روستا در مرکز قراد دارد و اهالی روستا برای اقامهٔ نماز به آن مراجعه می‌کنند.
به علت شرایط آب و هوایی، صنعت کشاورزی رونق چندانین نداشته و فقط محدود به یونجه است. گرچه خاکی فوق‌العاده غنی برای کشاورزی دارد ولی متأسفانه آب و هوای این منطقه کمکی به کشت محصولات نمی‌کند؛ ولی با این حال شغل اکثریت مردم دامداری است.

روستای عارف‌آباد

روستای عارف‌آباد روستایی از روستاهای خوی در دهستان قطور بخش قطور که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این روستا ۲۱ نفر (۵خانوار) بوده‌است.

روستای عذاب

روستای عذاب، روستایی است از روستاهای خوی از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قره‌سو قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۵۷۵ نفر بوده‌ است.

روستای عزت‌آباد

روستای عزت‌آباد روستایی در دهستان دیزج بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این روستا ۱٬۹۱۲ نفر (۴۵۰خانوار) بوده‌است.

روستای عسگرآباد

روستای عسگرآباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان دیزج قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۹۹ نفر بوده‌ است.

روستای علی شیخ

روستای علی شیخ، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۸۱ نفر بوده‌ است.

روستای فنایی

روستای فنایی روستایی است از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. در حدود چهار کیلومتری جنوب شهر خوی و دو کیلومتری پل تاریخی خاتون قرار گرفته‌است. این روستا از توابع دهستان قره‌سو بخش مرکزی شهرستان خوی است.این روستا در دهستان قره‌سو قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۷۲۳ نفر بوده‌ است.
آثار تاریخی
کلیسای فنایی

روستای قارنجه

روستای قارنجه، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۹۶ نفر بوده‌ است.

روستای قراجلو

روستای قراجلو، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قره‌سو قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۳۱ نفر بوده‌ است.

روستای قرخ‌یاشار

روستای قرخ‌یاشار، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان دیزج قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۰۴ نفر بوده‌ است.

روستای قره‌آغاج (صفائیه)

روستای قره‌آغاج، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۴۷ نفر (۶۱ خانوار) بوده‌است.زبان اهالی ترکی آذربایجانی و کردی است و شیعه و سنی می‌باشند.آب آن از رودخانه آقچای و نیز چاه و قنات تأمین می‌شود.

روستای قره‌تپه (رهال)

روستای قره‌تپه، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان رهال قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۴۲۲ نفر (۹۳ خانوار) بوده‌است.

روستای قره‌داش

روستای قره‌داش، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان فیرورق قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۴ نفر (۸ خانوار) بوده‌است.

روستای قره‌شعبان

روستای قره‌شعبان، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان گوهران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۷۳۸ نفر بوده‌ است.

روستای قره‌قوش سفلی

روستای قره‌قوش سفلی، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۰۲ نفر (۲۸ خانوار) بوده‌است.

روستای قره‌قوش علیا

روستای قره‌قوش علیا، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. روستای قره قوش علیا در۴۵ کیلومتری شهرستان خوی از توابع بخش صفائیه با ۵۰ خانوار جمعیت است که ۸ کیلومتر با جاده اصلی خوی – چالدران فاصله دارد و راه اصلی جاده خاکی می‌باشد، این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۳۹ نفر (۲۹ خانوار) بوده‌است.شغل مردم این روستا دامداری است و کشاورزی آن‌ها منحصر به تأمین علوفه برای دام‌ها و کاشت گندم و جو می‌باشد. این روستا با داشتن مراتع ییلاقی مثل قرق، سیتمه، قالاجوق، خزینه و… محل مناسبی برای گردشگری می‌باشد.این روستا دارای آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، برق، تلفن روستایی بوده و از نداشتن راه مناسب آسفالت، مدرسه نوساز، سد آبند قرق، مرکز بهداشت نزدیک در مضیقه شدید بوده که همت مسولان را برای آباد کردن بیشتر روستا طلب می‌کند.
مسجد حضرت ابوالفضل این روستا با اجرای برنامه‌های فرهنگی در طول سال در بالا بردن فرهنگ و معنویت اهالی نقش به سزایی دارد، همه ۵۰ خانوار روستا شیعه بوده و از دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) می‌باشند.

روستای قره‌گل

روستای قره‌گل، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان زری قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۵۳ نفر (۲۵ خانوار) بوده‌است.همچنان با سیری در ایران همراه باشید تا با دیگر روستاهای خوی آشنا شوید.

روستای قریس

روستای قریس، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در حدود ۳۱ کیلومتری شمال غرب شهرستان خوی و ۴/۵ کیلومتری جنوب غربی جادهٔ خوی به چالدران قرار گرفته‌است. این روستا در ۱۳۷۹ از دهستان فیرورق، بخش مرکزی شهرستان خوی جدا و به توابع دهستان سکمن‌آباد، بخش صفائیه شهرستان خوی پیوست.این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۶۰۵ نفر (۱۸۲ خانوار) بوده‌است.
سکونت در قریس در سه دورهٔ متمایز صورت گرفته‌است:
دورهٔ نخست، مربوط به سال‌های پیش از سده دهم قمری است. بخش قدیمی، که به این دوره تعلق دارد، در ضلع شمال غربی روستا واقع شده و در حال حاضر، ‏کاملاً متروکه است و آثار اندکی در آن به صورت دیوارک‌ها و بقایایی از سفال و دیگر مظاهر زندگی در دامنهٔ کوه مشرف به روستا دیده می‌شود.دورهٔ دوم مربوط به دوران سکونت ارمنیان در روستاست. از این مقطع زمانی کلیسایی در ضلع شمالی ورودی روستا و نیز واحدهای ساختمانی ای در جنوب غربی آن برجا مانده. ‏معماری واحدهای ساختمانی چینه ای یا خشتی با پوشش‌های چوبی است. امروزه، این ساختمان‌ها متروکه شده و تنها شمار اندکی از آنها باقی مانده‌است.دورهٔ سوم مربوط به وضعیت کنونی بافت جمعیتی روستاست. در این مرحله تمامی ساکنان ارمنی روستا را ترک کردند.
آثار تاریخی
کلیسای مریم مقدس (قریس) مشتمل بر نمازخانه‌ای منفرد و مستطیل شکل به طول ۳۰/ ۱۶ و عرض ۷۰ / ۹ متر و دارای محور اصلی شرقی-غربی است. سطح داخلی کلیسا پایین‌تر از زمین‌های اطراف است و فضای داخلی آن به شیوهٔ بازیلیکا سه ناوی و ستون دار ساخته شده‌است. صحن اصلی کلیسا با چهار ستون سنگی شش ضلعی با سرستون‌هایی به شیوه دوریک، که در دو ردیف موازی کنار هم قرار گرفته‌اند. در این کلیسا به لحاظ کارکردی سه بخش محل عوام، محل سرود خوانان و محراب وجود دارد.۶۰۵

روستای قزقلعه

روستای قزقلعه، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در ۹ کیلومتری شمال شهر خوی قرار دارد.این روستا در دهستان دیزج قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۷۱۶ نفر بوده‌ است.

روستای قزل‌آغل

روستای قزل‌اغل، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان الند قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۰۱ نفر بوده‌ است.

روستای قزلجه (صفائیه)

روستای قزلجه، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۴۶۵ نفر (۸۷ خانوار) بوده‌است.

روستای قزلداش سفلی

روستای قزلداش سفلی، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۶۷ نفر بوده‌ است.

روستای قزلداش علیا

روستای قزلداش علیا، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۹۲ نفر بوده‌ است.

روستای قشقابلاغ

روستای قشقابلاغ، قشقابلاغ . [ق َ ب ُ] (اِخ) دهی است از دهستان فیرورق بخش حومهٔ شهرستان خوی واقع در ۲۰۵۰۰ گزی جنوب باختری خوی و ۶۵۰۰ گزی شمال ارابه رو خوی به قطور. موقع جغرافیایی آن دره و هوای آن سردسیری سالم است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و کدو و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان جاجیم بافی است. راه مالرو دارد.این روستا در دهستان فیرورق قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۴۲۹ نفر بوده‌ است.

روستای قشلاق

روستای قشلاق، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان فیرورق قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۳۱۱ نفر بوده‌ است.

روستای قوردریک سفلی

روستای قوردریک سفلی، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۰۵ نفر بوده‌ است.

روستای قوردریک علیا

روستای قوردریک علیا، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۶۷۵ نفر بوده‌ است.

روستای قورشاق‌لو

روستای قورشاق‌لو، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان الند قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۸۹ نفر (۱۸ خانوار) بوده‌است.

روستای قورقان

روستای قورقان، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۰نفر بوده‌ است.

روستای قوروق

روستای قوروق، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان رهال قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۴۷۱ نفر بوده‌ است.

روستای قوزلجه

روستای قوزلجه، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان دیزج قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۴۴ نفر بوده‌ است.

روستای قیزاولن

روستای قیزاولن، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۲۶ نفر (۴۱ خانوار) بوده‌است.

روستای قیله‌لیق

روستای قیله‌لیق، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان زری قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۶۳۲ نفر بوده‌ است.

روستای قینر سفلی

روستای قینر سفلی، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۶۰ نفر (۵۷ خانوار) بوده‌است.

روستای قینر علیا

روستای قینر علیا، روستایی است از توابع بخش صفائیه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۸۴ نفر (۳۰ خانوار) بوده‌است.

روستای کاپوت

روستای کاپوت، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۷۶۴ نفر بوده‌ است.

کارخانه آجر ماشینی قدس و شهرک صنع

کارخانه آجر ماشینی قدس و شهرک صنع، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان رهال قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۹ نفر (۷ خانوار) بوده‌است.

روستای کتنلوی سفلی

روستای کتنلوی سفلی، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان دیزج قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۶نفر (۴ خانوار) بوده‌است.

روستای کتنلوی علیا

روستای کتنلوی علیا، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان دیزج قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۴۲نفر (۱۰ خانوار) بوده‌است.

روستای کردنشین

روستای کردنشین، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان گوهران قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۵۲۷ نفر بوده‌ است.. عمده‌ترین محصولات کشاورزی تولید این روستا که درمنطقه شهرت زیادی دارد تخم کدوی گوشتی – تخم کدوی قلمی – تخم آفتاب گردان آجیلی است.

روستای کرکوش

روستای کرکوش، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان الند قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۴۲۶ نفر بوده‌ است.

روستای کشک زر

روستای کشک زر، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان دیزج قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۱۰ نفر بوده‌ است.

روستای کفچرین

روستای کفچرین، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان زری قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۵۹۱ نفر بوده‌ است.

روستای کلت سفلی

روستای کلت سفلی، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قطور قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۴۸۵ نفر (۸۷ خانوار) بوده‌است.

روستای کلت علیا

روستای کلت علیا، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قطور قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۹۲ نفر (۵۰ خانوار) بوده‌است.

روستای کلوانس

روستای کلوانس، روستایی از توابع بخش صفاییه در شهرستان خوی، که در استان آذربایجان غربی واقع شده است.این روستا در ۳۶ کیلومتری غرب شهر خوی و در دهستان سکمن آباد قرار دارد. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت روستا ۱۲۵۲ نفر (۳۵۰ خانوار) می‌باشد.
مکان‌های دیدنی
از مکان‌های دیدنی این روستای سرسبز و باصفا می‌توان به چشمهٔ آب معدنی کلوانس، سد خاکی و باغات پرحاصل روستا اشاره کرد.چشمه آب معدنی گازدار کلوانس در جنوب غرب اراضی روستا و نرسیده به خود روستا با راه فرعی خاکی قرار دارد. آب این چشمه در ردیف آبهای بی کربنات مخلوط گازدار و آهن دار سرد قرار دارد و برای درمان ناراحتی‌های کلیوی و بیماری‌های پوستی بسیار مفید می‌باشد.سد خاکی کلوانس بمنظور مدیریت و بهره‌وری از منابع آبی و مهار سیل در شرق این روستا احداث گردیده و اکنون به یکی از جاذبه‌های گردشگری روستا تبدیل شده‌است. گردشگران هر هفته جهت ماهیگیری و گذراندن اوقات فراغت و استفاده از مناظر طبیعی اطراف دریاچه به این سد می‌آیند.اقتصاد روستا بر پایه‌های کشاورزی و دامداری استوار می‌باشد. از محصولات زراعی کلوانس می‌توان به سیب زمینی، کدو و آفتاب‌گردان اشاره کرد. در این روستا مزارع کشت سیب زمینی فراوانی وجود دارد و سیب زمینی کلوانس شهرت خاصی در منطقه دارد.

روستای کلوس

روستای کلوس، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۰ نفر بوده‌ است.

روستای کلیسا

روستای کلیسا، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۰ نفر (۴ خانوار) بوده‌است.

روستای کم

روستای کم، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان دیزج قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۰ نفر (۴ خانوار) بوده‌است.

روستای کوتان‌آباد

روستای کوتان‌آباد، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قطور قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۶۰۳ نفر بوده‌ است.

روستای کوچک

روستای کوچک، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان فیرورق قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۱۵ نفر (۴۰ خانوار) بوده‌است.

روستای کورتی

روستای کورتی، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان رهال قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۸۶۳ نفر (۱۸۱ خانوار) بوده‌است.

روستای گرم‌دره

روستای گرم‌دره، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۵۸ نفر (۶۹ خانوار) بوده‌است.

روستای گرناویک

روستای گَرناویک، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قطور قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۰۶۹ نفر بوده‌ است.

روستای گروک‌کندی

روستای گروک‌کندی، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قره‌سو قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۳ نفر (۵ خانوار) بوده‌است.

روستای گلدور

روستای گلدور، روستایی از توابع بخش صفائیه شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۳۶۰ نفر بوده‌ است. زبان اهالی ترکی آذربایجانی است.این روستا در ۳۵ کیلومتری شمال غربی خوی و در دامنه کوهی به نام چیچکلی داغ قرار دارد و آب هوای سرد و کوهستانی بر آن حاکم است.همچنان با سیری در ایران همراه باشید تا با دیگر روستاهای خوی آشنا شوید.

روستای گله‌پران

روستای گله‌پران، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۴۰ نفر بوده‌ است.

روستای گنبد

روستای گنبد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان رهال قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۷۴ نفر بوده‌ است.

روستای گورپران

روستای گورپران، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان رهال قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۴۲۸ نفر بوده‌ است.

روستای گوگرد

روستای گوگرد، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان زری قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۹۸۹ نفر بوده‌ است. شغل اکثریت مردم گوگرد فرشبافی است.راه کوه اورین که یکی از کوه‌های بلند منطقه است از این روستا می‌گذرد.روستای گوگرد دارای رانش زمین است.
مطالعات تکمیلی زمین لغزش گزارش شده در این روستا
به گزارش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی استان آذربایجان غربی در سال ۹۸ طی بررسی‌های کارشناسی و مطالعات گسترده درخصوص رخداد زمین لغزش در روستای گوگرد، برخلاف مطالعات پیشین مشخص گردید ساختگاه روستای گوگرد بر روی نهشته‌های مورن یخچالی بوده و مورفولوژی خاص گستره ساختگاه مربوط به زمین لغزش قدیمی نمی‌باشد. همچنین رخدادهای ایام گذشته نیز مربوط به نشست نامتقارن برخی سازه‌ها در حاشیه روستا بوده‌است. بر این اساس اقدامات پیشگیرانه در جهت عدم رخداد زمین لغزش به مسئولین مربوطه از طرف این سازمان ارائه گردید.

روستای گوهران

روستای گوهران، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان گوهران قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۵۵۷ نفر بوده‌است.

روستای گیوران

روستای گیوران، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۰۶۷ نفر بوده‌ است.

روستای محمد شلی

روستای محمد شلی، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۱ نفر (۹ خانوار) بوده‌است.

روستای مخین

روستای مخین، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قطور قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۳۰۶ نفر بوده‌ است.

روستای مراکان

روستای مَراکان، روستایی است از توابع بخش ایواوغلی و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ایواوغلی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۶۲۱ نفر بوده‌ است.
منطقه حفاظت شده مراکان در استان آذربایجان غربی واقع شده و مساحت آن در حدود ۹۲۷۱۵ هکتار می‌باشد. پوشش گیاهی: پوا، آگروپیرون، گون، چوبک، کلاه میرحسن، میخک، انواع گلومینوز و همچنین تعداد کمی درختچه از نوع تنگس، شیرخشت، گلابی وحشی. پستانداران: کل و بز، قوچ و میش، پلنگ، گرگ و سیاه‌گوش.۶۲۱

روستای مصطفی‌آباد

روستای مصطفی‌آباد، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان الند قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۹۳ نفر (۲۱ خانوار) بوده‌است.

روستای مظفرآباد

روستای مظفرآباد، روستایی است از توابع بخش ایواوغلی و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ایواوغلی قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۸۱ نفر بوده‌ است.

روستای ملا اسماعیل

روستای ملا اسماعیل، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۲۵ نفر (۱۵ خانوار) بوده‌است.

روستای ملا جنود

روستای ملا جنود، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قره‌سو قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۷۷۷ نفر (۱۴۴ خانوار) بوده‌است.

روستای ممده

روستای ممده، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان دیزج قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۶ نفر بوده‌ است.

روستای ممش‌خان

روستای ممش‌خان، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. زیارتگاه میر فتاح در روستای ممش خان از توابع شهرستان خوی در ۳۵ کیلومتری شمال غرب خوی در بخش صفاییه (زر آباد) واقع گردیده‌است.این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۵۱ نفر بوده‌ است.

روستای مهلزان

روستای مهلزان، روستایی است از توابع بخش ایواوغلی و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ولدیان قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۳۹۳نفر بوده‌ است.

روستای میدان سفلی

روستای میدان سفلی، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان دیزج قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۴۵ نفر بوده‌ است.

روستای میدان علیا

روستای میدان علیا، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان دیزج قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۳۸ نفر بوده‌ است.

روستای میرعمر

روستای میرعمرجایی که جایی کردشگر مرز ترکی، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قطور قرار داشته و بر اساس سرشماری سال۱۴۰۲ جمعیت آن ۲۲۷۰ نفر (۴۳۵ خانوار) بوده‌است.

روستای نجیب‌آباد

روستای نجیب‌آباد، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قطور قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۱۹ نفر بوده‌ است.

روستای نوایی

روستای نوایی، روستایی است از توابع بخش ایواوغلی و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ولدیان قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۹۰ نفر بوده‌ است.

روستای وار

روستای وار، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا دربخش مرکزی شهرستان خوی قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت ۴۸۰۸ نفر (۱۱۰۰ خانوار) بوده‌است.

روستای ولدیان

روستای ولدیان، روستایی است از توابع بخش ایواوغلی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. ریواس‌های آبدار و تورشاشیرن و قارچ‌های کوهی (دنبلان) ولدیان از محصولات طبیعی کوه‌های معروف ولدیان است.این روستا در دهستان ولدیان قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۵۷۲ نفر بوده‌ است.

روستای ویشلق سفلی

روستای ویشلق سفلی، روستایی است از توابع بخش ایواوغلی و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ولدیان قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۳۱۰ نفر بوده‌ است. این روستا در فاصلهٔ ۱۲ از شهرستان خوی است و محصول عمدهٔ کشاورزان تخم آفتاب گردان و کدو می‌باشد.

روستای ویشلق علیا

روستای ویشلق علیا، روستایی است از توابع بخش ایواوغلی و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ولدیان قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۶۱۱ نفر بوده‌ است.

روستای هدر

روستای هدر، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان سکمن‌آباد قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۲۹ نفر بوده‌ است.

روستای هسته‌جوک

روستای هسته‌جوک، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قطور قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۵۸۴ نفر بوده‌ است.

روستای هندوان

روستای هندوان، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان فیرورق قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۱۴۹ نفر بوده‌ است.

روستای هندوان

روستای هندوان، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان رهال قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۳۲۴ نفر بوده‌ است.

روستای یارپاقلو

روستای یارپاقلو، روستایی است از توابع بخش صفاییه و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان الند قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۴۹۹ نفر بوده‌ است.

روستای یاریم‌قیه

روستای یاریم‌قیه، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان دیزج قرار داشته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۹۰ نفر بوده‌ است.

روستای یزدکان

روستای یزدکان (یا یزدیکان) روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی ایران.
روستای یزدکان در جنوب غربی شهرستان خوی و در استان آذربایجان غربی قرار دارد این روستا از شمال به روستای بابکان، از جنوب به روستاهای کورپیران و زاویه شیخلر، از غرب به منطقهٔ خوش آب و هوای کورامان و از شرق به روستاهای خان دیزج و قره تپه محدود است. این روستا از روستاهای شهرستان خوی می‌باشد که جمعیت آن بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، ۳۰۰۰ نفر است و در مجموع ۸۰۰ خانوار می‌باشد. یزدکان در ۲۹ کیلومتری شهر خوی می‌باشد.
منطقه یزدکان دارای توپوگرافی متنوع است. براساس ساختار طبیعی، اکوسیستم‌های ویژه‌ای از ترکیب گیاهان در سطوح مختلف، پوشش گیاهی در سطوح مختلف توپوگرافی به وجود آمده‌است؛ که اهم آن‌ها به شکل مراتع، خود نمایی می‌کنند.این روستا عمدتاً تحت تأثیر جریان هوای مرطوب است، ولی در برخی از ماه‌های زمستان، تودهٔ هوای سردی از اطراف شمال، هوای آن را متأثر کرده و موجب کاهش قابل توجه دما می‌شود.منطقه یزدکان در میان چندین کوه قرار گرفته‌است که از این میان می‌توان به کوه بزرگی مانند کوزیدان اشاره کرد. این کوه‌ها بسیار بزرگ هستند و دره‌هایی با عمق بسیار زیاد دارند و منبع چشمه‌های آب شیرین هستند.
مردم‌شناسی
طوایف ترک تبار کره سنی از گروه‌های جمعیتی عمده این روستا به‌شمار می‌روند. کره سنی‌ها از قبایل مهاجر ترک، از نواحی شمالی کشور ترکیه و شهر گره سون هستند. آن‌ها در دوران حکمرانی سلاطین امپراطوری عثمانی جهت انجام مبادلات و مناسبات تجاری رهسپار کشور جمهوری آذربایجان می‌شوند و از آن جا نیز به دلایلی به نواحی مرزی ایران و ترکیه مهاجرت نمودند و ساکن آن مناطق شدند.
اماکن دیدنی
از اماکن تاریخی این منطقه از لحاظ قدمت آن متأسفانه به دلایل طبیعی و انسانی، شواهدی در دست نیست این روستا به دلیل قرار گرفتن در مرکز گسل یزدکان دچار زمین لرزه‌های شدیدی شده‌است که به موجب همین اتفاق بخش عظیمی از تاریخ باستان آن در زیر زمین مدفون مانده‌است آنچه که از نقل و قول‌های مردم برمی آید این است که گویا ارامنه در زمان‌های مختلف تاریخی در این ناحیه زندگی می‌کردند که اموال قیمتی خود را در دخمه‌ها و گورها مخفی می‌کردند.
منطقه کورامان
سرسبزترین ناحیه این روستا کورامان نام دارد این ناحیه در قسمت غربی منطقه یزدکان قرار دارد. بخشی از این ناحیه را مزارع دیم و آبی تشکیل داده و بخشی دیگر را کوه‌ها و دره‌های عمیق. از بخش‌های مهم این ناحیه می‌توان به منددیل اشاره کرد؛ منندیل دره‌ای شنزار و بزرگ است که از طرف غرب به کوه‌های بزرگ و از طرف شرق به روستای بابکان منتهی می‌شود که به دلیل چرای بی رویهٔ دام و بارش‌های شدید باران، خاک آن دچار فرسایش شده‌است. پوشش گیاهی این منطقه را درختان خودرو و مزارع تشکیل می‌دهد، درختان دیگری نیز از نوع قلمه، چنار، سیب، گیلاس ،… توسط اهالی کاشته شده‌اند؛ ولی آنچه که به عنوان محصول کشاورزی برداشت می‌شود یونجه، گندم، جو، آفتاب گردان، کدو، نخود ،… است.
چمن یزدکان
جزئی از مناطق دیدنی یزدکان است، شرقی‌ترین ناحیهٔ منطقه یزدکان می‌باشد که به دو قسمت چمن بزرگ و چمن کوچک توسط جاده اصلی یزدکان تقسیم شده‌است. میدان فوتبال یزدکان در قسمت چمن بزرگ قرار دارد.
گالاجیک
در شمال شرقی منطقه یزدکان و شمال چمن یزدکان قرار دارد که شامل درختان خودرو و مزارع دیم و آبی می‌باشد.
دشتو
شامل زمین‌های آبی می‌باشد که به دلیل تلخی و شوری آبهای زیر زمینی، خاک آن هر ساله مقداری از مواد معدنی خود را از دست می‌دهد لذا برای کاشت درختان میوه‌ای و دیگر درختان مساعد نیست. آفتاب گردان، یونجه، گندم، جو از عمده محصولات کشاورزی این منطقه است.
موقعیت اقتصادی
این روستا یکی از مناطق مستعد کشاورزی است. کار کشاورزی در اقتصاد این روستا نقش قابل توجهی دارد. منابع معدنی زیادی برای استخراج و استفاده دارد متأسفانه هیچ اکتشاف و بهره‌برداری از آن صورت نگرفته‌است. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۲۴۳۷ نفر بوده‌ است.

روستای یوسف‌آباد

روستای یوسف‌آباد، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان قطور قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۵۳ نفر (۱۱ خانوار) بوده‌است.

           
برو بالا
جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین