بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ديواره سنگنوردی پل خواب

۱ اسفند ۱۳۹۷ديواره سنگنوردی پل خواب البرز کرج

منطقه سنگنوردي پل خواب در استان البرز و در کنار جادهٔ کرج – چالوس در ۷۰ کيلومترى تهران و در انتهاى يک جادهٔ فرعى، مکانى به نام تکيهٔ سپه‌سالار وجود دارد که چشم‌انداز آن قلهٔ هفت‌خوان‌ها است.ديواره سنگنوردی پل خواب نزدیک كرج و تقریبا در ۳۵ کیلومتری آن قرار گرفته است. فاصله این دیواره از اول سد كرج حدود ۱۵ كيلومتر بوده و در منطقه اي به نام پل خواب قرار دارد كه توسط يه پل فلزي به ورودي روستاي مورود متصل مي شود.

ویژگی ها
دیواره پل خواب با توجه به تنوع زياد مسير ها امكان تمرين براي همه سطوح را فراهم كرده و همچنين نيز محل مناسبي براي تميرن صعود هاي مصنوعي و ديواره اي است. ديواره از پاي ان تا قله ان حدود ۱۵۰ متر ارتفاع دارد و بلند ترين مسير صعود ان ۱۱۰ متر مي باشد. البته از مسير هاي ديگر هم ميشودصعود ديواره را تمام كرد كه نياز به كار با ابزار دارند.
ديواره پل خواب با توجه به ارتفاع بيشتر محل مناسبي براي صعود كننده هاي sport و big wall مناسب بوده و از دير باز مورد توجه سنگ نوردان كرجي و تهراني قرار گرفته است.

در اينجا به معرفي ۳۹ مسير ديواره مي پردازیم كه بيشتر در سمت راست ديواره قرار گرفته اند …در سمت چپ ديواره مسير هايي كه درجه مسير هاي ان عمدتا بالاي ۵.۱۲ مي باشد قرار گرفته كه بعد تكميل اطلاعات فني به معرفي انها هم مي پردازم….مسير هاي جديد پل خواب اكثرا با درجه صعود هاي بالا مي باشند ….و ديگر كمتر مسير هاي ركاب خور باز مي شوند و اين نشان دهنده وجود پتانسيل هاي بالاي صعود كنندگان درجه مي باشد…كه نسبت به سال هاي اخير پيشرفت خوبي داشته است….مي توان به اين طريق برداشت كرد كه اگر مسير قابل صعود به صورت طبيعي باشد يا در اينده نزديك صعود شود نبايد رول بارون شوند و در اين صورت مسير هايي كه قابل صعود طبيعي بوده ولي به صورت مصنوعي باز شده اند ارزش كاري و صعود ندارند….؟؟؟

۳۹ مسير به ترتيب از سمت راست به چپ ديواره:
۱- چكش / ۳ طول/ درجه: +۹/ وضعيت:trad(كار با ابزار)/ كارگاه اماده.( سبك ترين مسير ديواره)
۲-NTM/ 3 طول/ درجه : طول ۱ : cd5.11(35متر) – طول ۲: a5.11 – طول ۳: b5.10(20 متر)
توضيح: اين مسير توسط سه سنگ نورد فرانسوي باز شده و ntm حروف اول اسم سه سنگ نورد مي باشد.
۳- كلاهك سلام ( كلاهك كرجي ها)/ درجه:c5.10/ كارگاه : رول و زنجير.
توضيح: بعضي از افراد به اشتباه نام اين مسير را كلاهك داودي مي نامند؟؟؟؟
۴-نگار/ ۳ طول/ طول ۱: a5.10- وضعيت:trad – طول ۲: d5.10( 25 متر / رول كوبي شده)
طول ۳: a5.12 ( 30 متر)
توضيح: طول ۳ نگار به علت جابجا شدن سنگ وضعيت امني ندارد ….تا حد ممكن از صعود طول ۳ نگار خودداري كنيد.
۵- مارمولك/ درجه: +۹ / كارگاه : رول+ سيم بكسل ( مشترك با طول ۱ نگار)
۶- ايندگان/ درجه: b5.12
۷- سي سخت ( مصنوعي)/ سه طول كامل/ درجه: A1
۸- بوبو/ درجه :d5.10
۹- سي سخت/ درجه : a5.10( پر صعود ترين مسير ديواره)
۱۰- Q/ درجه: d5.11
۱۱-محمد پل خوابي/ درجه: a5.12( بولدر بلند)
۱۲- اينه ( كرجي ها) مصنوعي/ درجه: A1/ گشايندگان: امیر مقیمی-جاوید ثروتیان-مجید ثقفی-احسان پرتویی نیا (خانه کوهنوردان کرج)
۱۳- روجا/ درجه:b5.11
۱۴- باي كوت / درجه: b5.12 / كارگاه: رول+طنابچه
۱۵- زيرباران/ ۲ طول/ درجه: طول ۱: c/d5.11 – طول ۲:a5.11
۱۶- مادر/ درجه: a5.12/ كارگاه: رول+سيم بكسل
۱۷-شيرين( تراورس دوست دارم)/ درجه: d5.10/ كارگاه مشترك با مادر
۱۸- كلاهك دوست دارم/درجه:a5.12/كارگاه مشترك با شيرين
توضيح: بسياري از افراد به اشتباه اسم اين مسير را كلاهك چكاد مي گويند؟؟؟؟
۱۹-چكاد(ركاب خور)/درجه:A1/ 35 متر كامل/ كارگاه: ۴ تا رول+ طنابچه
۲۰- H /2 طول/ درجه طول ۱:d5.11 – طول ۲: a5.11/ كارگاه: رول+زنجير
۲۱- پرستو/ درجه: cd5.12
توضيح: بعضي از صعود كنندگان اين مسير را مصنوعي صعود ميكنند كه در اين صورت درجه مسير A2 مي باشد.
۲۲- باقر عيوضي( مصنوعي)/ درجه:A1
۲۳- محمد داودي/ درجه:bc5.11
۲۴- ايران-سوئيس/درجه:cd5.13/ كارگاه: رول+كارابين
توضيح: قسمت ايران توسط افشين رمضاني و قسمت سوئيس توسط دو سنگ نورد سوئيسي به نام هاي جو و فرانچسكو گشايش شده است.
۲۵-شقايق
۲۶- علي يارت/درجه: a5.13 / كارگاه: رول+ زنجير
۲۷- ياد ياران/ ۴ طول/ درجه: طول۱: cd5.12 – طول ۲:a5.12 – طول۳: طبيعي و مصنوعي. درجه قسمت طبيعي: a5.11 – طول ۴ : a5.12/ كارگاه ها: ۱- زنجير/ ۲- زنجير/۳- رول+طنابچه/۴-رول+طنابچه/ گشاينده: مجتبي ثقفي
توضيح: اين مسير بلند ترين مسير ديواره بوده و داراي ۳ طول فرود مي باشد. ۱۱۰ متر فرود كامل دارد:۳۰متر+۳۰متر+۵۰متر.
۲۸-speed / درجه:a5.13/گشايندگان: احسان خسروي+محمد احري/ كارگاه: تك رول
۲۹- اميد/ درجه:a5.11/كارگاه : تك رول/ گشاينده: عليرضا نوري
۳۰- brono/ درجه: d5.10/ كارگاه: رول+طنابچه.
۳۱- wolf/درجه: a5.11 / كارگاه: زنجير+رول
۳۲-مهره مار/ درجه:c5.12/كارگاه: رول+سيم بكسل ( مشترك با خانم خشگله)/ گشاينده: مجتبي ثقفي
۳۳-خانم خشگله/درجه:d5.10
۳۴- ارش/ درجه: c5.11/ كارگاه: مشترك با خانم خشگله
۳۵- نگين/ درجه: a5.11(35 متر كامل)/ كارگاه: رول+سيم بكسل/ گشاينده: حسين بلند اختر
۳۶- ايگر/ ۴ طول/ درجه: طول ۱:bc5.10/طول ۲: a5.11/طول۳و۴:a5.10/گشاينده: يك سنگ نورد فرانسوي.
توضيح: طول ۲ مسير ايگر به دليل تغيير موقيت سنگ و شل شدن رول ها داراي امنيت كامل نمي باشد..تا حد ممكن از صعود طول ۲ اين مسير خودداري كنيد….درغير اين صورت نياز به كار با ابزار مي باشد.
۳۷: ارمين/ درجه:b5.13/گشاينده: حسين بلند اختر.

مسير هايي كه از طول دوم قابل دسترسي هستند:
۳۸- ابرفتيها/ ۳ طول(طول سوم ۳۵ متر)/ درجه : +۹/ طول۳:c5.10/كارگاه: زنجير +رول
توضيح : اين مسير از سي سخت و روجا قابل دست رسي است.
۳۹-فلاش تانك/ درجه:a5.10/اين مسير در سمت راست مارمولك و سمت چپ كلاهك سلام قرار گرفته است.
زمان مناسب بازدید
اكثر سنگ نوردان كه قصد صعود ديواره علم را دارند از اوايل بهار به تمرين بر روي اين ديواره مشغول مي شوند.
شرایط استفاده
از پاي جاده تا ديواره يك مسير صعود خاكي با شيب متوسط ۴۵ تا ۵۰ درجه قرار گرفته كه زماني حدود ۱۰ الي ۱۵ دقيقه براي صعود ان لازم است.
وسایل مورد نیاز
ابزار فنی و وسایل مورد نیاز سنگ نوردی
در اين ديواره تعدادي رول و كارگاه فرعي نيز وجود دارند كه اكثرا قديمي و غير قابل اطمينان هستند…تا حد ممكن از مسير هايي كه شناخت نداريد صعود نكنيد يا بر روي كارگاه هاي ناشناخته فرود نرويد. همچنين در فرود هاي بلند هم حتما ته طناب را گره بزنيد و از گره هاي حمايتي استفاده كنيد.
با توجه به پتانسيل بالايي كه اين منطقه دارد، هر هفته ميزبان سنگ نوردان زيادي است که از نقاط مختلف کشور به این محدوده مراجعه می کنند.

 

 


ديواره سنگنوردی پل خواب
ديواره سنگنوردی پل خواب
ديواره سنگنوردی پل خواب

 

منبع:
bezanimbiroon.ir

لینک های مرتبط :

 

نظر کاربران :

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *