بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تنگه بلاغی

۲ آذر ۱۳۹۲تنگه بلاغی فارس پاسارگاد

تنگ بلاغی در جنوب مجموعه ميراث جهانی پاسارگاد قرار دارد و دارای طول تقريبي ۱۸کيلومتر(جنوب غربی – شمال شرقی) و عرض بين ۵۰۰متر تا ۱۰ کيلومتر (جنوب شرقی ـ شمال غربی) از ابتدای تنگه در شمال تا تپه رحمت آباد در جنوب می باشد .

در داخل نتگ بلاغی رودخانه سيوند يا بلاغی (با نام قديمی پلوار) می گذرد و همين امر باعث سرسبزی و خرمی(پوشش گياهی تنگ بلاغی غالباً جنگلی و پوشيده از درختان بنه يا پسته وحشی و بادام کوهی و در حاشيه رودخانه بيد می باشد) آن شده است . وجود رودخانه دائمی باعث شده توجه جوامع انسانی از گذشته بسيار دور تا کنون به اين دره شده است به طوری تقريباً تمام دوره های باستانی را که تاکنون در ايران شناسايي شده است ،به صورت يکجا در اين دره زيبا شناسايي شده است .

در سالهای قبل از انقلاب مطالعات سد سيوند انجام شد و پس از يک وقفه ۱۵ ساله سرانجام در سال ۱۳۷۱ کلنگ احداث سد سيوند زده شد .

تاريخچه مطالعات باستان شناسی در تنگ بلاغی اگرچه به حدود ۱۰۰ سال قبل می رسد ولی تمام مطالعات و بررسيهای صورت گرفته ناچيز و فقط محدود به يکی از قسمتهای کنده کاريهای راه شاهی موسوم به دختر بر و چند گور توده سنگی ياخرفت خانه متعلق به دوره اشکانی بود .

در دوران گذشته توجه چنداني به آثار موجود درتنگ بلاغي (خصوصاً دوره هاي غير از هخامنشي) نشده است . سياحان اروپايي نظيرجيمز موريه در سالهاي ۱۸۰۸و۱۸۱۱ ، آندرياس واستولز در سال۱۸۷۸و مادام ديولافوآو همسرش مارسل ديولافواآدر سال ۱۸۸۱و۱۸۸۲از پاسارگاد ديدن کردندو چيز زيادي از تنگ بلاغي ننوشتند و باستانشناساني نظيرارنست هرتسفلد در سال۱۹۲۸ ، اريخ .اف اشميت۱۹۳۵ ، علي سامي۱۹۴۹تا۱۹۵۹ ، ديويد استروناخ۱۹۶۱تا۱۹۶۳، عليرضا شاهپور شهبازي و دکتر رمي بوشارلا ۲۰۰۴و۲۰۰۵ مطالبي در مورد تنگ بلاغي (بيشتر پيرامون کنده کاريهاي موسوم به راه شاهي) نوشته اند .

بررسی باستان شناسی تنگ بلاغی به صورت پيمايشی گسترده در بهار و تابستان ۱۳۸۳(به مدت ۴۵ روز پيمايش به صورت پياده و۱۳۵روز کار در مرکز مطالعات ،پژوهش و مرمت مجموعه ميراث جهانی پاسارگاد )برای اولين بار توسط فرهاد زارعی کردشولی کارشناس مجموعه ميراث جهانی پاسارگاد صورت گرفت و در همان سال در جشن جهانی شدن پاسارگاد طی يک کنفرانس به اطلاع نماينده يونسکو و نماينده سازمان ميراث فرهنگی کشور و مدير بنياد پژوهشی پارسه – پاسارگاد رسيد و در همان روز تصميم گرفته شد تمام اطلاعات به صورت گزارش ترجمه شده جهت دعوت از هياتهای داخلی و خارجی برای انجام حفاريهای نجات بخشی دسته بندی شود و سايتهای که دارای اهميت بيشتری از لحاظ باستان شناسی بودند ،معرفی شوند ، به همين جهت از يکی ديگر از باستان شناسان بنياد بنام آقای محمد تقی عطايي دعوت به همکاری شد و بررسی در اول پاييز سال ۸۳ به مدت ۱۲روز دوباره جهت باز بينی از سايتهای شناسايي شده و انتخاب مهمترينها صورت گرفت .

بر اساس بررسيهای صورت گرفته در تنگ بلاغی بيش از ۱۷۰ محوطه باستانی در کل تنگ بلاغی (که از اين تعداد۱۳۵ اثر در حوزه درياچه سد سيوند قرار داشته و يا اينکه راه ارتباطی آن به کلی بعد از ساخت سد از بين می رفت) شناسايي شد.

از قديميترين دوره های شناسايي شده دوره ميانی پارينه سنگی می باشد که دارای قدمت ۲۵۰ هزار سال تا ۴۰ هزار سال قبل می باشد، مايکل روزنبرگ در بررسيهای در حاشيه رودخانه کر انجام داد و در گزارشهای خود از پيدا شدن ۳۲۸ مکان باز(Open site) که در آن تک يافته های دوره ميانی پارينه سنگی کشف گرديد، خبر می دهد و با توجه به اينکه رودخانه سيوند(پلوار)نيز يکی از سرشاخه های رودکر می باشد ، احتمال وجود چنين تک يافته های در تنگ بلاغی می رفت و در بررسي(اولين بررسی توسط فرهاد زارعی) انجام شده ، تک يافته های اين دوره کشف گرديد و در همان سال۱۳۸۳چهار کارگاه ساخت ابزار اين دوره در ۴کيلومتری شمال شرقی و شمال پاسارگاد توسط زارعی شناسايي گرديد .قدمت اين آثار با توجه به تکنيک ساخت آنها مربوط به ۲۵۰هزار تا۴۰ هزار سال قبل می رسد .

دومين دوره شناسايي شده در تنگ بلاغی دوره پارينه سنگی جديد و فرا پارينه سنگی می باشد که دارای قدمت ۱۲هزار سال تا ۸هزار سال پيش می باشد . آثار اين دوره در غارها و پناهگاهای صخره ای(۱۵ اثر) شناسايي گرديد .

پس از دوره پارينه سنگی جديد و فرا پارينه سنگی ، دوره نوسنگی در تنگ بلاغی آغاز می شود يعنی ۸هزار سال قبل انسانها غارها و پناهگاهای صخره ای را ترک کرده و وارد روستاهای پيش از تاريخ شده اند .

محوطه هاي داراي فرهنگ مشکي ، باکون و لپويي) در بررسيهاي صورت گرفته در تنگ بلاغي تاکنون ۴ محوطه شامل محوطه شماره ۷۳(احتمالاً داراي فرهنگ ،مشكي، لپويي و باکون) محوطه شماره۹۱(داراي فرهنگ باکون) ، محوطه شماره۱۱۹(داراي فرهنگ باکون) ، محوطه۱۳۱(فرهنگ باكون)و تپه رحمت آباد(داراي فرهنگهاي مشکي ، باکون از هزاره ششم تا چهارم ق. م) شناسايي شد . در بررسي دوباره تنگ بلاغي محوطه اي كوچك شناسايي شد كه داراي سفال آغاز نگارش (هزاره۳و۲ق.م) است اين محوطه با شماره ۱۳۲ معرفي شد .

تنگه بلاغی

تنگه بلاغی

تنگه بلاغی

تنگه بلاغی

تنگه بلاغی

تنگه بلاغی

تنگه بلاغی

تنگه بلاغی

تنگه بلاغی

تنگه بلاغی

 

نظر کاربران :

 • منو چهر یوسفی

  درود
  آیا میدانید این آرامگاه و این غظمت و شکوه و شهرت جهانی پاسارگاد و اینهمه دوستدار و این همه بحث و جدل و مهمتر این اوازه منشور کورش و این همه کتاب و داستان و توصیفات و صفحه ارایی ها و سمبل تبلیغات هر سایت خبر رسان و اگاهگر و این همه جستجو و کنکاش در این تنگه پر سر وصدا و این جاده شاهی و خلاصه این مهد تمدن کهن و میراث ملل زایده این جرعه اب است و بس . رود سیوند و پلوار (پرو اب ) که هر ابادی سر راه رود اصلی افتخاری نصیب خود نموده و نام رود خانه را حتی شده در حد وحدود جغرافیایی محله و روستا و شهر نامی جدید برای رود خانه بر گزیده اند . رود خانه قصر یغقوب – رود خانه مادر سلیمان و پاسارگاد و بلاغی – رحمت اباد و قصر دشت – وکیل اباد – همت اباد – قوام اباد و رودخانه سیوند و دشت بال از تمام ابادی ها گرفته تا در تلاطم نهایی به همتای خود رود کورش (کر ) میپیوسته و سرانجام به دریاچه بختگان .
  این حکایت ها مربوط به زمانی بوده که خشکسالیهای اخیر دامنگیر ان رود با عظمت نبوده . بهر حال بیایید و سر چشمه را بنگرید دو سه تا حوضچه گلی دوار و بی شکل در محاصره صخره های سنگی مشغول نظاره و نگهبانی از خیزاب های فواره ای و جوشش از منبع اصلی برفهای و ابهای نفوذی کوههای سرحد از ابریز محدوده و چشمه سار های بخش شمالی کوه و قله بل و زایش های جوششی محدوده رود قشلاق و دیگر بخش های شمالی منطقه به سر چشمه واقعی روستای قصر یعقوب تحت عنوان سرچشمه معروف گردیده . شاید باورتان نشود در گرمترین رمان تبخیر اب و بهره مندی زمین های کشاورزی پایین دست و استفاده های دیگر از این اب چنان با صلابت و جوشش بالا میزند و از دو شاخه بهم مپیوندد که نه انگار ان پایینتر ها بایستی خشک وبیروح و بی اب باشد . واقعا معلوم نیست ابدهی خروجی در طول چندین کیلومتر به کجا و دچار چه سرنوشتی میشود .چونکه کل بلوک مناطق همجوار رود و خصوصا باغ و باغچه های وفضای سبز اطراف کاخ کورش و تنگه بلاغی و سد سیوند در انتظار دوران شکوفایی خویش هستند که هستند . بامید انروز . ممنون

  ۲۵ بهمن, ۱۳۹۳ پاسخ دادن
 • منو چهر یوسفی

  سلام و وقت بخیر
  ان بالا ها انجا دشتهای صاف غوطه ور در جنگل و ارتفاعات مشرف به تنگه بلاغی و سد سیوند و ارامگاه کورش بزرگ دارای اواز ونغمه پرندگان ریز ودرشت در هوا و روی زمین برایتان انواع و اقسام اهنگ های زیر و بم و ارکست بینظیر را بی منت در طول روز که سحر گاهان به اوج خود میرسد اجرا و دارکوب ها هم طبل بی وقفه را همراهی میکند و سرزمین بکر و در لایه لایه کوهستان کم کمک به قله دشت مانند میرسد و قصد استقبال از طلوع زرین آفتاب را دارد و تحمل غروب بی انتها را ندارد و کمتر لنز دوربینی انجا چشم گشوده تا زیبایی وصف نشدنی را بچشم خوش سلیقه ها و شاید بد سلیقه ها هدیه ببخشد . اما شب مانی در تاریکی قله و ارتفاع داستاندیگری دارد بیم وامید ترس و نگرانی تنهایی خش خش سوسک های شب زی در میان بوته های کنگر و جاشیر مهمتر زوزه و ناله باد که زمین و زمان را در هم میکوبد و میخواهد از جا بر کند . شبی پر ستاره که تا دلت میخواهد ستاره بشمار و تا عمق اخر اسمان را میبینی و یادت از فکر و غصه میپرد . خلاصه انجا زیباست . دیدن و بودن کی بود مانند شنیدن و تصور کردن . میتوانی یکبار امتحان کنی . دلتان شاد و با عزت باشید .

  ۲۵ بهمن, ۱۳۹۳ پاسخ دادن
 • نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *