بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تفرجگاه نجنه

زمان مطالعه : < 1 دقیقه - تاریخ بروزرسانی :
۱۴ آذر ۱۳۹۴

روستای نجنه علیا یکی از روستاهای هدف گردشگری است که در فاصله ۳۸ کیلومتری جاده بانه به سردشت در محیطی جنگلی و کوهستانی قرار گرفته است. اهمیت این روستا به جز محیط طبیعی، بکر و زیبای آن در فراوانی چشمه‌سارها، وجود قرآن قدیمی در مسجد تاریخی آن و مجتمع شیلات کوچکی در روستا است که ماهی‌های آن طعم بسیار لذیذی داشته و در همان محل ارایه می‌شود. روس‍ت‍‍ا‌ی‌ دی‍دن‍‍ی‌ دی‍گ‍ر‌ی‌ ن‍ی‍ز در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍‍ان‍ه‌ م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‍د ‌ه‍دف‌ م‍ن‍‍اس‍ب‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ی‍ک‌ س‍ف‍ر ب‍‍اش‍د ک‍ه‌ ‌آن‌ ر‌ا ن‍ج‍ن‍ه‌ م‍‍ی‌ خ‍و‌ان‍ن‍د. روس‍ت‍‍ا‌ی‌ ن‍ج‍ن‍ه‌ در ف‍‍اص‍ل‍ه‌ ۳۸ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی‌ ش‍‍ه‍ر ب‍‍ان‍ه‌ و در ج‍‍اده‌ س‍ردش‍ت‌ ب‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍ر و در م‍ح‍ی‍ط‍ی‌ ج‍ن‍گ‍ل‍‍ی‌ و ک‍و‌ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ی‌ و‌اق‍‍ع‌ ‌اس‍ت‌. ‌ا‌ه‍م‍ی‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ر‌ی‌ ‌ای‍ن‌ روس‍ت‍‍ا ب‍ه‌ ج‍ز طب‍ی‍‍ع‍ت‌ بک‍ر و زی‍ب‍‍ا‌ی‌ ‌آن‌ در ف‍ر‌او‌ان‍‍ی‌ چ‍ش‍م‍ه‌ س‍‍ار‌ه‍‍ا و وج‍ود ق‍ر‌آن‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ در م‍س‍ج‍د ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ‌آن‌ ‌اس‍ت‌. وج‍ود م‍ج‍ت‍م‍‍ع‌ ش‍ی‍لات‌ در روس‍ت‍‍ا ن‍ج‍ن‍ه‌ و ‌ار‌ای‍ه‌ م‍‍ا‌ه‍‍ی‌ ت‍‍ازه‌ در ‌غ‍ذ‌اخ‍ور‌ی‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ح‍ل‌، ح‍‍ال‌ و ‌ه‍و‌ای‍‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ‌ه‍م‍ه‌ م‍‍ی‌ت‍و‌ان‍د ب‍‍ه‍‍ان‍ه‌ا‌ی‌ ق‍‍اب‍ل‌ ق‍ب‍ول‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ م‍ق‍ص‍د س‍ف‍ر گ‍ردش‍گ‍ر‌ان‌ د‌اخ‍ل‍‍ی‌ و خ‍‍ارج‍‍ی‌ ب‍‍اش‍د.

249 تفرجگاه نجنه

           
ما را در اینستاگرام دنبال کنید

لینک های مرتبط :

instagram instagram
 

نظر کاربران :

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *