جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کهریزسنگ

کهریزسنگ

کهریزسنگ

استان اصفهان, کهریزسنگ

کَهریزسَنگ شهری است در بخش مرکزی شهرستان نجف آباد استان اصفهان . کهریزسنگ از قدمتی چند هزار ساله برخوردار است همانگونه که در یادداشت‌های بجا مانده از زرتشتیان ساکن کوه آتشگاه بر می‌آید قدمت این شهر به زمان هخامنشیان بر می‌گردد. کهریزسنگ محلی است که ساسانیان در آنجا به انبار سلاح و آذوقه جنگی اهتمام می‌ورزیدند. نامگذاری کهریزسنگ به این دلیل است که نخستین انسانهائی که وارد...