بلیط هواپیما سوئیت تبریز

للک

گمنه یا للک

گمنه یا للک

استان بوشهر, بندر بوشهر

للک lalak از بلغور ریز گندم درست میشه که طرز تهیه اش رو تا لحظاتی دیگه میبینیم. فقط اینو بگم که من مرده اش هستم و یه دیگ پر ازش جلوم بذارن تنهایی تمومش میکنم. اول ته دیگش بعدم خودش. حالا بگذریم از اینکه خدا تو سرم زده و این امکان برام وجود نداره و فقط سالی یه بار یه ذره بیشتر نمیتونم بخورم . آخه نفخ داره و دل درد میگیرم (البته حمیده جون میگن اگه سه ربع بذاریم دم بکشه نفخش گرفته میشه) . ما اینجا تو...