رزرو هتل

سفره کردی

عشایر کرد خراسان شمالی

عشایر کرد خراسان شمالی

باورنکردنی است که به اعجاز می‌ماند؛ هم از نظر فراوانی رنگ و ریزه‌کاری‌های رنگ‌آمیزی و هم از لحاظ پختگی و گیرایی و چشم‌نوازی و در نهایت از نظر هماهنگی پرجاذبه و افسون‌کننده‌ای که جریان وقفه‌ناپذیر رنگ‌ها را پدیدار می‌کند. سفره کردی سفره کردی یک هنر خاص از بافته‌های منحصربه‌فرد زنان کرمانج عشایر خراسان شمالی است و به‌عنوان هنری وصف‌ناپذیر است که نمادهای مذهبی و احساسی عشایر...

جنوب گردی