رزرو هتل ایران بوم گردی

سازمان هواپیمایی کشوری

چگونه پروازهایمان را ارزان‌تر کنیم؟

چگونه پروازهایمان را ارزان‌تر کنیم؟

شرکت‌ها در خدمات ارائه شده به مسافران نیز تغییراتی ایجاد کنند تا از نظر نوع خدمات ارائه شده نیز تفاوت کند که هنوز چنین امری محقق نشده است و باید دید این امر در چند ماه باقی مانده از زمان سازمان هواپیمایی کشوری عملی خواهد شد یا خیر.

جاباما