رزرو هتل ایران بوم گردی

جایزه جهانی فردوسی

برگزاری جایزه جهانی فردوسی با موافقت یونسکو

برگزاری جایزه جهانی فردوسی با موافقت یونسکو

بوکووا هم به وجود آمد که در سفرهایی غیررسمی از تهران و اصفهان و نقاط دیگر کشور ما دیدن کنند و این قبیل بازدیدها بسیار موثر است. وی در خصوص اینکه آیا در این سفر درباره تاسیس جایزه جهانی فردوسی هم با مدیرکل یونسکو مذاکراتی صورت گرفته است؟ تاکید کرد: بله، در این خصوص هم صحبت کردیم و ایشان هم موافق ایده اولیه برگزاری چنین جایزه‌ای هستند...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین