بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اهداف اساسی

ثمرات نمایشگاه گردشگری

ثمرات نمایشگاه گردشگری

دارد، سوق دهند.» نماینده رشت همچنین با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی که در سال‌های اخیر مبنای طراحی برنامه‌های کشور بوده است، توضیح داد: «اشاره به بحث گردشگری به معنای تکیه بر تولیدات و توانمندی‌های داخلی است؛ نکته‌ای که از اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود. بنابراین برگزاری این نوع نمایشگاه‌ها و امثال آنها می‌تواند در بحث تقویت اقتصاد مقاومتی و توجه به استفاده از محصولات داخلی، بومی و محلی...