رزرو هتل فضاگشت

فردوسیه

دسته های دیگر استان تهران :

حمام قدیمی یوسف آباد صیرفی
روستای یوسف آباد صیرفی در جنوب شهر فردوسیه قرار دارد.در مرکز این روستا و در کنار مسجد روستا یک حمام قدیمی وجود دارد که به صورت متروکه رها شده است.این ...
تپه فردوس
این تپه در ابتدای شهر جدید فردوسیه و درمیان باغهای میوه واقع شده است .تپه فردوس نیز یک قلعه و بنای قدیمی می باشد که دردوران سلجوقی ساخته شده و ...
شهر فردوسیه
فِردوسیه یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهریار قرار دارد. تقسیمات شهری فردوسیه شامل روستاهای خاوه، عبدآباد، عباس آباد، فردوس، یوسف آباد ...