رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کتالم و سادات شهر

دسته های دیگر استان مازندران :

قلعه مارکوه
قلعه مارکوه بر بالای کوه مارکوه در سمت شرق کتالم از توابع شهر رامسر واقع شده است. قلعه مارکوه که یکی از آثار تاریخی استان مازندران می باشد در سال ...
آقا پلاسید
آقا پلاسید دارای پنج پسر بوده که سادات‌شهر از نسل او محسوب می‌شوند و بانی و بنیانگذار فرهنگ اصیل اسلامی منطقه هستند و تعداد زیادی از ذزیه آنان به مدارج ...
کتالم و سادات شهر
شهر ساحلی کتالم و سادات شهر در فاصله 4 کیلومتری جنوب شرقی رامسر با طول جغرافیایی 50 درجه و 44 دقیقه و عرض 36 درجه و 52 دقیقه در حد ...