بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرزیکلا

شهر مرزیکلا

شهر مرزیکلا

استان مازندران, مرزیکلا

مرزی‌کلاً یکی شهرهای کوچک استان مازندران ایران است. این شهر، مرکز بخش بابل‌کنار شهرستان بابل است. شهر مرزی‌کلا در جنوب شهرستان بابل واقع شده‌است و بیش از ۳۳ روستا را شامل می‌شود که روستاهای سیادرکا، مرزیکلا، پیتکا و رئیس‌کلاً در بخش مرکزی آن قرار دارند. جادهٔ گنج افروز (بابل‌کنار) از دل این شهر می‌گذرد. ...