رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

بابا رشانی

شهر بابارشانی
بابارَشانی شهری است در استان کردستان در غرب ایران. این شهر در بخش چنگ الماس شهرستان بیجار قرار گرفته است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۵۷۹ نفر ...