رزرو هتل ایران بوم گردی

شمس آباد

شهر شمس آباد

شهر شمس آباد

استان خوزستان, شمس آباد

شمس‌آباد (دزفول)، شهری وابسته به بخش مرکزی شهرستان دزفول در استان خوزستان ایران است.این شهر در سال ۱۳۹۰ از بهم پیوستن روستای شمس آباد با سه روستای خلطه، توحید و قلعه سید ایجاد گردید.

جاباما