رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

خنافره

دسته های دیگر استان خوزستان :

شهر خنافره
خنافره شهری در بخش خنافره شهرستان شادگان استان خوزستان ایران است. با مصوبه دولت در دی ۱۳۹۱ روستای خروسی جنوبی به شهر تبدیل و خنافره نامگذاری شد.بر پایه سرشماری عمومی ...