رزرو هتل ایران بوم گردی

امیدیه

امیدیه

امیدیه

استان خوزستان, امیدیه

از تاریخ امیدیه منبع مکتوبی در دست نیست آن‌چه مشخص است آن‌است‌که امیدیه در ابعاد مختلف خود تحت تأثیر بندر ماه‌شهر بوده است و دلیل‌توجه‌به‌آن‌خدمات‌رسانی به بندرماه‌شهر به خصوص در مورد وسایل موتوری شرکت نفت بوده است. هم‌چنین استقرار امیدیه در سر راه اصلی بین شهرهای اهواز، بهبهان و بندر ماه‌شهر آن‌را از اهمیتی مضاعف برخوردار ساخته است. شهرستان امیدیه‌در‌گذشته‌ای نه چندان دور جزو بندر ماه‌شهر به حساب می آمده...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین