رزرو هتل فضاگشت

قاضی

دسته های دیگر استان خراسان شمالی :

شهر قاضی
قاضی یکی از شهرهای استان خراسان شمالی است. این شهر در بخش سملقان شهرستان مانه و سملقان قرار گرفته‌است و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۲٫۵۹۲ نفر جمعیت داشته‌است. --تاریخچه -- ...