رزرو هتل ایران بوم گردی

باینگان

روستای زردویی

روستای زردویی

استان کرمانشاه, باینگان

زردویی، روان یا روان زدویی که همچنین با نام آتورگه نیز شناخته می‌شود، روستایی از توابع بخش باینگان شهرستان پاوه در استان کرمانشاه است.این روستا در دهستان ماکوان قرار دارد و دارای ۲۵۸خانوار ‌است. روستای زردویی از روستاهای ماقبل اسلام می‌باشد و به عقیدهٔ مردم روستا نام زردویی به معنای زرتشتیان است و همچنین نام پیشین آن یعنی آتورگه نیز به معنای آتشکده می‌باشد. همچنین یک قرآن خطی دستنویس مشهور...

شهر باینگان

شهر باینگان

استان کرمانشاه, باینگان

کرمانشاه‌ و در 120 کیلومتری شمالغربی کرمانشاه واقع شده است و از توابع شهرستان‌ پاوه‌ می باشد. بانیکان‌ نیز ظاهراً صورت‌ تصحیف‌ شده این‌ کلمه‌ است‌ که‌ گاه‌ در منابع‌ رسمی‌ دیده‌ می‌شود. مناطق جغرافیایی: بخش‌ باینگان‌: این‌ بخش‌ یکی‌ از بخشهای‌ سه‌گانه پاوه‌ است‌ که‌ از شمال‌ به‌ نوسود و حومه پاوه‌، از جنوب‌ به‌ جوانرود و از غرب به‌ کشور عراق‌ محدود می‌گردد. قسمت...

جاباما