جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

باغین

شهر باغین

شهر باغین

استان کرمان, باغین

باغین شهری است در استان کرمان ایران. باغین در بخش مرکزی شهرستان کرمان قرار دارد.تاریخچهباغین از آبادیهای قدیم نزدیک شهر کرمان است . مؤلف تاریخ کرمان آورده است : عمروبن خلف (صفاری ) از گواشیر حرکت کرده در باغین تلاقی فریقین (با ابوجعفر دیلمی ) شد. (تاریخ کرمان چ باستانی پاریزی ص ۶۹). غز از باغین در کنار نهر ماهان فرود آمد و صدهزار نفس را را بانواع تعذیب و شکنجه هلاک کردند. (تاریخ سلاجقه ل...

تخت جمشید روستای کندوان زیبایی های گیلان سد شاه عباسی طبس اماکن دیدنی یزد