رزرو هتل ایران بوم گردی

امین شهر

امین شهر

امین شهر

استان کرمان, امین شهر

و عرب.ولی در چند سال اخیر طایفه هایی از اطراف و اکناف مخصوصاً شهرستان شهربابک به این شهر آمده اند. کار و پیشه:کشاورزی؛ خیلی کم دامداری و تا حدودی فرشبافی(99 دستگاه)؛ فرشها با طرح کاشان و اصفهان. مردم امین شهر مردمی بسیار مهمان نواز و خون گرم بوده و در میان آنها استعدادهایی نیز به چشم می خورد. درجه علمی این شهر نیز چشمگیر است. کشاورزی ...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین