رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

اختیار آباد

دسته های دیگر استان کرمان :

اختیار آباد
اختیارآباد شهری است در استان کرمان ایران. این شهر در ۱۴ کیلومتری غرب شهر کرمان قرار دارد. اختیارآباد در بخش مرکزی شهرستان کرمان قرار دارد. اختیار آباد زمانی روستائی بر ...