رزرو هتل

چم گردان

چمگردان

چمگردان

استان اصفهان, چم گردان

چمگردان یکی از شهرهای استان اصفهان و شهرستان لنجان است که در ۲۴ کیلومتری جنوب غربی اصفهان و ۶۰۰ متری غرب زرین شهر ( مرکز شهرستان لنجان ) واقع گردیده است .از نظر مختصات جغرافیایی در ۵۱ درجه و ۲۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه طول شرقی از نصف النهار مبداء و ۳۲ درجه و ۲۳ […]