جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

ورنامخواست

ورنامخواست

ورنامخواست

استان اصفهان, ورنامخواست

وجه تسمیه نام ورنامخواست مبین قدمت زیاد آن می باشد و حتی بنای ان را قبل از دوره ساسانیان می دانند اما چنانچه از قرائن بر می آید (ور) در زبان فارسی به معنی خانه ، قلعه و قصر است که در آن افراد نامدار و دلیری زندگی می کرده اند. روستاها و آبادیهای منطقه را در گذشته با پسوند ورنامخواست می شناخته اند مانند ریزورنامخواست یا سده...