رزرو هتل ایران بوم گردی

سگزی

سجزی

سجزی

استان اصفهان, سگزی

میلاد ، طایفه ای در سرزمین سیستان زندگی می کرده اند و دولتی را تشکیل داده اند ، آنجا را سکستان و سجستان نامیده اند . اما علت اینکه در فاصله 35 کیلومتری اصفهان محلی را سیستان – سجزی و سگزی نامیده اند حکایات زیاد را تعریف کرده اند . اول به دلیل وجود گروهی مهاجر از استان سیستان و بلوچستان و بعد استقرار در این محل که خود...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین