رزرو هتل ایران بوم گردی

بلاوه

شهر بلاوه

شهر بلاوه

استان ایلام, بلاوه

شهر بلاوه شهری در بخش زاگرس شهرستان چرداول استان ایلام ایران است. با مصوبه تیر ۱۳۹۲ هیئت وزیران، روستای بلاوه تره به شهر تبدیل و به نام شهر بلاوه نامگذاری شد.بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این شهر 1200نفر (در 476 خانوار) بوده است. پس از حدود یک ساعت دور شدن از سرابله و عبور از میان شهر 280 نفری و زیبای...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین