رزرو هتل ایران بوم گردی

جورقان

جورقان

جورقان

استان همدان, جورقان

جورقان از قراء قدیمه است ابومسلم عبدالرحمن بن عمر احمد بن احمد جورقانی منسوب به آنجاست. شهر جورقان با جمعیتی بالغ بر ۱۰۹۷۱ نفر در سرشماری سال ۱۳۸۵ و با وسعت محدوده ۲۷۹ هکتاری در ۵ کیلومتری شهر همدان از سمت شمال و در مبداء ورودی این شهر واقع شده و تاسیس شهرداری ۱۳۷۸ می باشد. تاریخ شهر جورقان (گوروان)به روایت مردم محلی آن: مردم محلی وجه تسمیه گوروان بر گرفته از(گورآهوان) و قبل از تشکیل ا...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین