رزرو هتل ایران بوم گردی

انبارآلوم

شهر انبار آلوم

شهر انبار آلوم

استان گلستان, انبارآلوم

در مورد شهر انبارالوم سه نظریه متفاوت وجود دارد: – نام روستا ، انبارعلوم بوده( بدلیل وجود علمای بزرگ و چهره های دینی و تدریس علوم دینی و معارف توسط روحانیون بزرگ اهل تسنن) – بنا به نظریه دوم ، اسم آن انباراّلّمّ بوده، زیرا ظلم و ستم شاهان و خوانین گذشته مخصوصاً در دوره […]

جاباما