رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

نقنه

شهر نقنه

شهر نقنه

استان چهارمحال وبختیاری, نقنه

قرار دارد و شرقی ترین شهر استان چهارمحال و بختیاری می باشد که هم مرز با استان اصفهان است. (این شهر قبل از انقلاب جزء استان اصفهان شهرستان شهرضا بوده است) بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت نقنه ۸٬۰۸۶ نفر است که از این نظر در مکان ۱۶ در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. در گذشته نقنه یکی از روستاهای بزرگ استان چهارمحال و بختیاری بشمار...