رزرو هتل ایران بوم گردی

صمصامی

شهر صمصامی

شهر صمصامی

استان چهارمحال وبختیاری, صمصامی

شهر صمصامی در فاصله ۶۰ كيلومتری منتهی اليه شمال غربی شهرستان شهركرد مرکز استان چهار محال وبختياری قراردارد و در تاريخ 82/9/22 با تصويب هيئت محترم دولت به شهر تبديل شده است مردم اين شهر در زمان جنگ تحميلی همراه و يار دولت جمهوری اسلامی بوده و با تقديم ۴۵ شهيدكه ۱% كل جمعيت را تشكيل می دادند و۶۳ نفر جانباز به ميهن اسلامی وبا حضور بيش از ۱۸۵ نفر...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین