رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

نظرکهریزی

نظرکهریزی

نظرکهریزی

استان آذربایجان شرقی, نظرکهریزی

جمعیت : 1269 کد تلفن : 424 نظر کهریزی از شهرهای ایران در استان آذربایجان شرقی است. این شهر در بخش نظرکهریزی شهرستان هشترود قرار دارد. جمعیت این شهر در سال 1385، برابر با 1,887 نفر بوده است این شهر در سال 1383 با ارتقاء روستای نظر کهریزی به شهر، تأسیس شده‌است. ...