بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بخشایش

بخشایش

بخشایش

استان آذربایجان شرقی, بخشایش

بخشایش یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش مرکزی شهرستان هریس واقع شده‌است. طول جغرافییایی: ′۵۷ ·۴۶ عرض جغرافییایی: ′۰۸ ·۳۸ ارتفاع: ۱۵۵۳ متر زبان مردم بخشایش، همانند سایر اهالی شهرستان هریس و استان آذربایجان شرقی، ترکی آذربایجانی است که در میان مردم به لهجهٔ محلی بخشایش تلکم می‌شود. یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی در حوزه فرمانداری شهرستان هریس، بخشایش می ب...