رزرو هتل ایران بوم گردی

بخشایش

بخشایش

بخشایش

استان آذربایجان شرقی, بخشایش

بخشایش یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش مرکزی شهرستان هریس واقع شده‌است. طول جغرافییایی: ′۵۷ ·۴۶ عرض جغرافییایی: ′۰۸ ·۳۸ ارتفاع: ۱۵۵۳ متر زبان مردم بخشایش، همانند سایر اهالی شهرستان هریس و استان آذربایجان شرقی، ترکی آذربایجانی است که در میان مردم به لهجهٔ محلی بخشایش تلکم می‌شود. یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی در حوزه فرمانداری شهرستان هریس، بخشایش می ب...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین