رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

گردکشانه

دسته های دیگر استان آذربایجان غربی :

گردکشانه
جمعیت : 1544 کد تلفن : 444 گِردَکْشانه شهری است در بخش لاجان شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی ایران. این شهر در میان شهرهای نقده و پیرانشهر واقع شده و ...