رزرو هتل ایران بوم گردی

دیزج دیز

دیزج دیز

دیزج دیز

استان آذربایجان غربی, دیزج دیز

شهر دیزج دیز واقع در 9کیلومتری خوی با وسعت 236/8 هکتار محدوده قانونی شهر که تعداد خانوار آن بیش از 1700 و جمعیت ان تا سال 1384حدود 8500نفر گزارش شده است. مردمان آن بیشتر به کار زراعت ، دامداری و نیز قالیبافی مشغول وامرار معاش میکنند.چیزی که زجرآور است اینست که هیچ اطلاعاتی از آن ؛ درجائی ثبت نگردیده است و تنها در تقسیمات کشوری و در...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین