رزرو هتل تفریحات کیش

مرادلو

شهر مراد لو

شهر مراد لو

استان اردبیل, مرادلو

بخش مرادلو به مرکزیت مرادلو یکی از بخش های شهرستان مشکین شهر می باشد . که در بهمن ماه سال 1380به بخش تبدیل شده است . این بخش دارای سه دهستان بنامهای 1- دهستان مرکزی به مرکزیت مرادلو 2-دهستان صلوات به مرکزیت صلوات 3- دهستان یافت به مرکزیت کنچوبه و دارای 110 روستا و تعداد 3300خانوار و 15645 نفر جمعیت بوده و با مساحت حدود 893 کیلومتر...