رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه
۵ مرداد ۱۳۹۴

روستای کلوانس

اشتراک گذاری

روستای کلوانس دراستان آذربایجان غربی درشهرستان خوی که دومین شهرپرجمعیت استان است قرارداردشهرستان خوی درناحیه شمال غربی استان ودرفاصله ۱۶۰کیلومتری استان قرارداردکه به چهاربخش تقسیم می شودیکی ازبخشهای این شهرستان بخش صفائیه است بخش صفائیه به دودهستان تقسیم می شوددهستان الندودهستان سکمن آبادروستای کلوانس دردهستان سکمن آبادواقع است این روستادرمرزکشورترکیه قرارداردآب وهوای این روستاکوهستانی بوده وازشرایط آب وهوایی معتدل وملایم برخوردارمی باشدکه زمستان های سخت سردوبرفی وتابستان های ملایم دارداهالی این روستابه زبان آذری صحبت می کنندودین شان اسلام ومذهبشان شیعه می باشداین روستادرقسمت کوهپایه ای قراردارددرزمینه زمین شناسی هم معدن کرومیت دراین روستاوجودداردوخاک روستابصورت رسی وسیلیتی می باشد

فاصله روستاازشهرکوچک ۲۵ کیلومترازشهرستان خوی ۳۶کیلومتروازمرکزاستان ۱۶۵کیلومترمی باشداین روستادرراه اصلی قرارداردو۵کیلومترمانده به روستاواردراه فرعی می شود.

جمعیت روستا
باتوجه به اطلاعات بدست امده ازدهیارمحترم این روستاوهمچنین سرشماری ۱۳۸۵جمعیت کل این روستا۱۳۰۶نفرو۲۴۱خانوارمی باشدکه ازاین جمعیت ۱۱۲۰نفرجمعیت دائم وبقیه جمعیت فصلی می باشند.

وجه تسمیه روستای کلوانس

باتوجه به نقل وقولهای قدیمیان وهمچنین بیانات آقای محمدبخت آور(شاعروتاریخدان روستا)این روستااززمان مسیحیت وجودداشته ودران زمان فردی مسیحی به نام آوانس دراین روستازندگی می کرده که ازلحاظ قدرت بدنی قوی وپرزوربودواهالی منطقه اوراکل اوانس (پهلوان آوانس) صدامی زدندبدلیل شهرت این فرددرمنطقه این روستارابانام اوشناختندوبعدهانام این روستاراکلوانس گذاشتند.

بررسی روستای کلوانس ازلحاظ اقتصاد

شغل اکثرساکنین روستای کلوانس کشاورزی بوده ودرکنارکشاورزی ،دامداری وقالی بافی نیزرواج داردکشاورزی دراین روستابه صورت ابی ودیمی صورت می گیردبنابراین محصولات این روستابه دوصورت تولیدمی شودابی ودیمی ،به طورکل محصولات کشاورزی این روستاعبارتندازگندم،جو،نخود،عدس،سیب زمینی،تخمه کدو،تخمه آفتابگردان و…می باشد

تولیدات کشاورزی این روستاهم جنبه خودمصرفی داردوهم برای فروش به شهرستان صادرمی شود

درزمینه دام نزدیک به ۱۰هزارراس گوسفندو۴۰۰راس گاووگاومیش دراین روستاوجودداردوباتوجه به اینکه ۹۵درصدچرای دام درمراتع سرسبزروستااست محصولات دامی این روستادرمنطقه واستان زبان زدخاص وعام است تولیدات دامی این روستا پنیر ، خامه ،کره ، ماست ، روغن زرد ، کشک ، پشم ، گوشت می باشد که بیشتر جنبه خودمصرفی دارد.

صنعت قالیبافی

درزمینه قالی بافی باید گفت در این روستا درگذشته قالی بافی دراکثر خانه ها وجود داشته ، اما درسالهای اخیرباتوجه به مشکلاتی که درزمینه صنعت قالی بافی درکشور وجود داشت درحال حاضرافرادکمتری دراین زمینه به فعالیت می پردازندامابا این حال حدود۵۰ درصدازجوانان روستا درزمینه قالی بافی مشغول به کارنددراین روستا۸۰ درصدقالی ها در روستا توسط واسطه هاخریداری می شودو۲۰درصددیگرمستقیماتوسط خودروستاییان به بازارفرش شهرستان خوی عرضه می شود.

خدمات موجوددرروستا

دراین روستا۶ مغازه ۱ قهوه خانه ۴ ارایشگاه ، ۳ تا نانوایی ، ۱ مغازه جوشکاری وتعمیرموتورسیکلت ، اعددمغازه ریسمان فروشی ، یک شرکت تعاونی ،وجود دارد:

ازخدمات دیگر دراین روستا شرکت تعاونی حافظ که دارای یک فروشگاه ومخزن سوخت می باشدکه چندروستای اطراف راتحت پوشش خودقرارمی دهداین شرکت درسال ۱۳۵۳تاسیس شده است که درحال حاضرفروشگاه تعاونی ان نیمه فعال می باشد

همچنین دراین روستاخانه بهداشت ودرمانگاه عمومی قرارداردکه درقسمت جنوب غربی روستاواقع شده اندکه ازروستاهای اطراف هم به این درمانگاه مراجعه می کنند

درزمینه آموزشی یک مدرسه ابتدایی ویک مدرسه راهنمایی دراین روستاوجوداردکه تعدادانش اموزان ابتدایی نزدیک به ۹۰نفروتعداددانش آموزان راهنمایی ۷۵نفرمی باشدکه دانش اموزان ابتدایی باتوجه به تعدادکم دانش آموزان دخترمختلط می باشند

همچنین دراین روستا پایگاه بسیج نیز وجود داردکه در جنب خانه بهداشت واقع است و۲۵۰ نفردراین پایگاه عضو می باشند

این روستایک مسجدجامع داردکه دارای ابدارخانه ،آشپزخانه ،وسرویس بهداشتی است مسجدجامع این روستادرسال ۱۳۷۰ تاسیس شده است.۴۰۰مترمربع مساحت دارددارای دوطبقه (بخش آقایان وخانم ها) می باشد

این روستادارای قبرستان بوده که درشمال غربی روستاقرارگرفته مساحت این قبرستان یک هکتاراست ودارای غسالخانه می باشددراین قبرستان ۲زیارتگاه واقع است که ساکنین روستااعتقادخاصی به این دوزیارتگاه دارندوهرسال سفره های نذری دراین محل برپا می کنند

درزمینه ورزشی بایدگفت یک سالن ورزشی برای آقایان دراین روستاساخته شده که ۱۰۰نفردررشته های فوتبال ،والیبال بصورت نیمه وقت فعالیت دارنداین روستایک تیم ورزشی به نام اورین دارد

همچنین دراین روستایک گلخانه وجوددارد که باتوجه به مشکلات اقتصادی نیمه فعال است

درزمینه اب نیز۱۰حلقه چاه ۷۱چاه برقی ،۳رودو۳چشمه به نام کورابلاغی ،قبله بلاغی ،کندبلاغی می باشدکه مردم روستابرای شست وشوازآب این چشمه هااستفاده می کنند.

آب شرب روستای کلوانس ازچشمه قبله بلاغی که درمنطقه خسرولارواقع است تامین می شود.

3076 روستای کلوانس

3077 روستای کلوانس

3078 روستای کلوانس

           
 

نظر کاربران :

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *