روستای چلی سفلی

چلی سفلی، روستایی ست از توابع بخش کمالان شهرستان علی آباد در استان گلستان ایران.

آدرس :گلستان – علی آباد کتول داخل منطقه جنگلی کبودوال

2551

2552

2553

2554