بلیط هواپیما

دانلود آهنگ زیبا و ماندگار منظومه پارسی – معرفی نماد استان های ایران

زمان مطالعه : 3 دقیقه - تاریخ بروزرسانی :
۳۰ دی ۱۳۹۹

آهنگ “منظومه پارسی” آینه تمام نمای اقوام مختلف ایران است. این سمفونی یا نما آهنگ شامل ۵۴ بیت شعر از استان ها و بر اساس نمادهای مهم هر استان است که با همگرایی و وحدت ملی به نام ایران می‌رسیم. خوانندگان خوب استان‌های مختلف (غلامرضا صنعت گر از جنوب، حجت اشرف زاده از خراسان رضوی، ناصر عباسی از سمنان، دکتر اسفندیار قره باغی از آذربایجان شرقی، محمدجواد شوحانی از ایلام و حسین بهاربین از مناطق شمالی ایران) در آن می‌خوانند.
شاعر : علیرضا بدیع
آهنگساز : شهرام منظمی
تنظیم کننده : حمید اکبرزاده

شعر و متن آهنگ منظومه پارسی :

ايــــــر ا ن
كــشــورم آئـيــنـه لـطــف خـــدا
مـشــرق پــر نـور اِيـمـان و دعــا
پـرچــم ايــران گـلسـتـان امـيـد
سـرخ گـون و سـبز فام و رو سـپـيـد
عـشـق آمـد شـوقـهـا در جان شـکـفـت
سـی بهار از گـلـشـن ايـمـان شـکـفـت
بـی امـان يـاد از دليــران مي کنـم
جـان فـدای نـام ايـران مي کنـم
خراسـان رضـوي
هـفـت شـهـر عـشـق و يـاران امـيـن
قـلـب ايـران سـرافـراز اسـت ايـن
حـجـت هـشـتـم قـدم ايـنـجـا نـهـاد
بـا وضـو بـايـد بـه خـاکـش پـا نـهـاد
خراسـان جنوبـي
غـنــچـه هـاي زعـفـرانـي را بـبـيـن
از خـراسـان جـنـوبـي گُِــل بـچـيـن
خراسـان شمـالی
اي دو تـار خـوش نـوا فـريـاد كـن
از خـراسـان شـمـالـي يــاد كـن
گـلـسـتـــا ن
تـا گــلسـتـان مـي رود رويـای مـن
با سـمـنـد بـاد پـای ترکـمـن
مــا ز نـد ر ا ن
هـفـت جـنـگـل دارد و هـفـت آسـمـان
خــطـه ي دريـا دلـان «مـازنـدران»
گـــيـــلـا ن
مي گـذارد «مـوج» سـر بر پـاي «دشـت»
شهر شـالي هاي بـاران خـورده «رشـت»
خـو ز ســتـا ن
خـاک دهـلاويـه و بـسـتـان درود
نـخـل هـای سـرخ خـوزسـتـان درود
شهر خـرمـشـهر چـون در خـون نشـست
زخـم بـر پـيشـا نـي كــارون نـشـست
آ بـــــا د ا ن
بـاز هــم بـرخـيــز آبـادان مـن
مـهـر تـو آمـيـخـتــه بــا جـان مـن
بــوشــهـــر
ايـنـك از بـوشـهـر و دلـواري بـگــو
از دل هـر ذره خـورشـيـد ي بـجــو
هـر مـز گـا ن
مـوج اقـيــانـوس هـا دامـن كـشـان
از خـليــج فــارس مي گيــرد نـشـان
پـاسـبـا ن آبـهــا ی نـيـلـگـو ن
هــرم هـرمـزگـان تـب عشـق و جنـون
كـــيــــش
كيـش مـا چـشـم جـهـان را مـات كـرد
پـاكـي سـرچـشـمه را اثـبـات كـرد
زنــجــا ن
سـرزمـيـن در و مـرجـان اسـت ايـن
شهـر اشـراق است و زنجـان است ايـن
ا ر د بـيـــل
زادگــاه پـهـلـوا نـان مــغــان
نـغـمـه خـوانـان و مـؤذن زاد گــان
اردبـيــل و چـشـمـه هـايـي از عـســل
آب گـرمـش در جـهـان ضـرب الـمـثـل
قــز و يـــن
مـانـده از ايـن تـاک صـدهـا يـادگـار
نـام قـزويـن بـا رجــائـي مـانـدگـار
آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي
جـان ايـران اسـت آذربـايـجــان
عـاشـقــانـش شـهـريـاران جـهـان
آنـکـه مـهـرش در دل و جـانـم نـشست
جـانـم آ ذربـايـجـان غـربـي اسـت
جـانـم آ ذربـايـجـان شرقی اسـت
مــهــا بــا د
اي نـگــهـبــانـان آزادي ســلام
مـرزبـانـان مـهـابـاد ي ســلام
كر د ســتــان
آسـمـان دسـت و دلـم را مي كـشـيـد
ســوي كـردسـتـان و مـردان رشـيـد
مـا هــمـه هـم قــبـلـه و يــاران هـم
همـچـنـان کـوهـي کـه پـشتـيـبـان هـم
كـرمـا نـشـا ه
بـيـستـون و طـاق بـسـتـان را بـبـيـن
قـدمـت فـرهـنـگ ايـران را بـبـيـن
جـام جـم در چـشـمـه نـيـلـوفـر است
شـهـر كـرمـانـشـاه عـاشـق پـرور است
ايــــلــا م
خـانـه خـورشــيـد و خـاک پـر بـلا
شــهـر ايــلام ای مـسـيـر كـربـلا
سيستان وبلوچستان
سـرزمـيـن رسـتـم دســتـان درود
شـيـر مـردان بـلـوچـسـتـان درود
لــر ســتـا ن
ای فـلـک هـا تــشـنـه افــلاک تـو
خــرم و آبــاد بــاشـد خــاک تـو
چهـار محال بختِاری
كـوچ كـن سـمـت بـهـار سـرنـوشـت
چـار فـصـل بـخـتِـيـاري ها بـهـشـت
كهگيلويه وبويراحمد
بـا عـشــايـر از دنــا بــاز آ مـديم
از بـويـر احـمـد بــه شـيـراز آ مـديم
فـــــا ر س
روشـنـای چـشـم مـا شــاهــچـراغ
حافظ و سعدی است در اين كـوچـه بـاغ
كــر مـــا ن
شـهـر کـرمـان و بـهـاری دلـنـواز
ارگ بـم بـا نـخـلـهـای سـرفـراز
يـــــــز د
بـاغ يـزد و نـو بـهـار تـرمـه هــا
بـادگـيــر کـوچـه هـايـش آشــنـا
ســمــنــا ن
پـسـتـه خـنـدان سـمـنـان چـيـدني س
شـاهـرود و قـلــه هـايـش ديـدني س
اصـفــهــا ن
شـهـر گـلـهـا شـهـر پـلـهـای جـهـان
شـهـر گـنـبـد هـای آبـي اصـفـهـان
چـار بـاغـت را خـدا زيـبـا ســرود
مـا و شـبـهـای خـوش زايـنـده رود
قــــــــم
مـلـك نـور اسـت و درآن ظلمت گـم است
آســتـان دِيـن و دانـايـي قـم است
مــر كــز ي
مـردمـان مـرکـزی دانـشـورنـد
در خـمـيـن خـويـش گـل می پـرورنـد
هــمــد ا ن
هگـمـتـانـه مـهــد دانـش ملـك ديـن
شـوكـت ديـريـنــه ايـرا ن زمـيـن
ايــــر ا ن
جـمـلـه ‌سـي اسـتـان كه بـايكديـگريـم
بـهـره از سـي جـزء قـرآن مـي بـريـم
تـا مـن و تـو بـا ولـايـت هـمـدلـيـم
صـاحـب ايـن خـانـه و ايـن مـنـزلـم مـيـهـنـم
میهنم اي هـدهـد هــادي شـده
فـصــل فصل اسـتـقـلال و آ زادي شـده
خـاك پـايـت طـوطـيــاي مـاه بـاد
پـرچـمـت در سـايـه الـلـه بـاد

منظومه پارسی

دانلود فایل تصویری آهنگ منظومه پارسی

دانلود فایل صوتی آهنگ منظومه پارسی

           
ما را در اینستاگرام دنبال کنید

لینک های مرتبط :

 

نظر کاربران :

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *