بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جزئیات بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

زمان مطالعه : 6 دقیقه - تاریخ بروزرسانی :
۲۸ دی ۱۳۹۲

تاریخ خبر : ۱۳۹۲/۱۰/۸ – کارشناس برنامه ریزی میراث فرهنگی و گردشگری گفت: بودجه سازمان میراث فرهنگی در لایحه بودجه امسال سه هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال پیش بینی شده که ستاد سازمان به همراه طرحهای ملی بالغ بر ۳۴۳۳ میلیارد ریال ، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بالغ بر ۲۱۳ میلیارد ریال، مرکز مطالعات منطقه ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس ۶ میلیارد ریال بودجه جاری و برای شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی نیز ۱۰۰ میلیارد ریال بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است.

اردشیر اروجی در گفتگو با خبرنگار مهر بودجه سال ۱۳۹۳ سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری را بررسی کرد و گفت: لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که شامل بودجه سال آینده تمام دستگاه های اجرایی می شود، چندی پیش برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. نسبت ارقام مندرج در این لایحه به ارقام مندرج در قانون بودجه سال۹۱ و ۹۲ بیانگر آن است که اساسا بودجه سال ۹۲ بسیار خوشبینانه تنظیم و تصویب شده است.

وی ادامه داد: برای بررسی بودجه سال ۹۳ سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ناچار نگاه اجمالی به بودجه سال قبل آن می اندازیم، چرا که مقایسه نسبت های ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۹۳ با ارقام مندرج در قانون بودجه سال ۹۱ و ۹۲ واقعی شدن ارقام بودجه ۹۳ و خاص بودن قانون بودجه سال ۹۲ را بیان می کند.

اروجی با اعلام اینکه اگر به ساختار کلی بودجه در طول سال های ۹۱ تا ۹۳ توجه کنیم شاهد رشد بادکنکی بودجه سال ۹۲ هستیم گفت: برای نمونه نخست اینکه هرچند بودجه سال ۹۱ کل کشور از مبلغ حدود ۵۶۶۶ هزار میلیارد ریال با رشد ۲۸ درصدی به رقم ۷۲۷۷ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ افزایش یافته ولی در لایحه سال ۹۳ با کاهش رشدی معادل۷ درصد نسبت به سال ۹۲ به حدود ۷۸۳۲ هزار میلیارد ریال رسیده است . دوم آنکه ترکیب بودجه کل کشور عموما شامل حدود (۲۰ در صد منابع عمومی کشور ، ۵ درصد در آمد های اختصاصی دستگاه های اجرایی و ۷۵ درصد بودجه شرکت های دولتی و بانک ها ) است که نابهنجاری های زیادی در ترکیب بودجه سال ۹۲ کل کشور را می توان مشاهده کرد.

وی توضیح داد: در رشد بودجه از محل منابع عمومی کشور در سال ۹۲ نسبت به سال۹۱ بالغ بر ۴۶ درصد افزایش دیده می شود در حالیکه رشد واقع گرایانه در لایحه بودجه سال ۹۳ نسبت به ۹۲ بالغ بر ۸ درصد منفی دیده شده است . همچنین رشد در آمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی در سال ۹۲ به نسبت سال ۹۱ بالغ بر ۲۷ درصد افزایش دارد در حالیکه رشد واقع گرایانه در لایحه بودجه ۹۳ نسبت به ۹۲ بالغ بر منفی ۸ درصد کاهش تنظیم شده است.

اروجی بیان کرد: بودجه شرکت های دولتی و بانک ها در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ با رشدی معادل ۲۷ دیده شده اند در حالیکه رشد واقع گرایانه در لایحه بودجه ۹۳ نسبت به سال۹۲ حدود ۹ درصد ارائه شده است.

۱- سهم سازمان از منابع عمومی بودجه کشور:

وی به بررسی بودجه سال ۹۳ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری پرداخت و گفت: سهم بودجه این سازمان از محل منابع عمومی در سال ۹۱ بالغ بر( ۲۳ صدم درصد) بوده اما در سال ۹۲ به (۱۵ صدم درصد) کاهش یافته و جای سوال دارد که چرا وقتی منابع عمومی بودجه (۴۶ درصد) افزایش داشته سهم این سازمان کاهش یافته ، ولی در لایحه بودجه سال ۹۳ مجددا این سهم افزایش یافته و به (۱۹ صدم درصد ) رسیده است.

وی افزود: بودجه سازمان در سال ۱۳۹۱ بالغ برحدود ۳۳۴۳ میلیارد ریال بوده اما علیرغم افزایش ۴۶ درصدی منابع عمومی بودجه نسبت به سال۹۱ ، بودجه سازمان با کاهش منفی ۶ درصدی به حدود ۳۱۴۵ میلیارد ریال رسیده که این کاهش باز جای سوال دارد ، اما در لایحه بودجه سال ۹۳ علیرغم آنکه منابع عمومی بودجه کلان کشور با کاهش منفی ۸ درصدی مواجه هست ولی بودجه سازمان به ۳۷۵۳ میلیارد ریال رسیده که از رشد ۱۹ درصدی برخوردار شده است.

۲- چگونگی رشد بودجه سال۱۳۹۳ سازمان در حوزه های ذیربط :

اروجی ادامه داد: هرچند کل بودجه سازمان در سال ۹۳ از رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال ۹۲ برخوردار است ولی این رشد در حوزه های مختلف سازمان متفاوت توزیع شده است از جمله : حوزه صنایع دستی از۶۳ درصد ، حوزه عمومی ( مشترک ) از ۵۷ درصد ، حوزه گردشگری از ۱۹ درصد و حوزه میراث فرهنگی از ۱۵ درصد رشد برخوردار شده اند. همانطور که مشاهده می شود بیشترین رشد مربوط به حوزه صنایع دستی و کمترین آن مربوط به حوزه میراث فرهنگی است، اگر از حوزه عمومی (مشترک) نیز به علت آن که هرسه حوزه را پوشش می دهد بگذریم ، حوزه گردشگری نیز از رشد متوسط بودجه برخوردار شده است .

وی افزود: ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در بخش هزینه ای صنایع دستی شامل برنامه ترویج صنایع دستی، رشد تولیدات صنایع دستی و حمایت از صادرات صنایع دستی پیش بینی شده که برای هر کدام ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

۳- نسبت بودجه جاری و عمرانی سازمان:

کارشناس برنامه ریزی میراث فرهنگی و گردشگری گفت: از رقم ۳۷۵۳ میلیارد ریال بودجه سازمان بالغ بر ۱۲۸۵ میلیارد ریال هزینه های جاری و ۲۴۶۸ میلیارد ریال عمرانی پیش بینی شده که نسبت جاری ۳۴ درصد و عمرانی ۶۶ در صد خواهد بود و این در حالی است که نسبت بودجه جاری از کل بودجه سازمان در سال ۹۱ حدود ۳۲ درصد بوده که در سال ۹۲ به ۲۸ درصد کاهش یافته و مجددا در سال ۹۳ به ۳۴ درصد افزایش یافته است که بیانگر توجه بیشتر در سال آینده به وضعیت جاری سازمان خواهد بود. همچنین نسبت بودجه عمرانی از کل بودجه سازمان در سال ۹۱ حدود ۶۸ درصد بوده که در سال ۹۲ به حدود ۷۲ درصد افزایش ولی مجددا در سال ۹۳ به ۶۶ درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش فعالیت های عمرانی به نفع وضعیت جاری سازمان در سال آینده است.

۴- روند بودجه جاری و عمرانی سازمان از سال ۹۱ تا ۹۳ :

این کارشناس ادامه داد: بودجه جاری سازمان در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ حدود ۱۹ در صد کاهش داشته که بیانگر فشار بر وضعیت معیشتی کارکنان سازمان بوده است ، ولی در لایحه بودجه سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ به ۱۸ در صد افزایش یافته که چشم انداز توجه به ساماندهی وضعیت موجود سازمان و معیشت کارکنان را نشان می دهد . بودجه عمرانی سازمان نیز در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ افزایش معنا داری نداشته است ولی لایحه بودجه سال ۹۳ حدود ۹ درصد افزایش نسبت به سال۹۲ پیش بینی کرده است .

۵- نسبت حقوق و دستمزدها از کل هزینه جاری سازمان :

اروجی تصریح کرد: در سال ۹۱ نسبت حقوق و دستمزدها از کل هزینه جاری سازمان ۸ درصد بوده که در سال ۹۲ به ۱۱ درصد افزایش یافته است و در سال ۹۳ مجددا به ۹ درصد کاهش یافته است ، ولی با توجه به افزایش ۴۶ درصدی بودجه جاری درسال ۹۳ همچنین در صد رشد اعتبارات حقوق و دستمزد کارکنان سازمان از (۱۰ درصد) سال ۹۲ به (۲۳ درصد) سال ۹۳ ، بیانگر توجه به وضعیت معیشتی کارکنان سازمان در سال آینده خواهد بود.

۶- ترکیب بودجه زیر مجموعه های سازمان :

وی گفت: در لایحه بودجه سال ۹۳ کشور ، بودجه سازمان بالغ ۳۷۵۳ میلیارد ریال پیش بینی شده است که ستاد سازمان به همراه طرح های ملی بالغ بر ۳۴۳۳ میلیارد ریال ، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بالغ بر۲۱۳ میلیارد ریال ، مرکز مطالعات منطقه ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس ۶ میلیارد ریال جاری و برای شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی نیز ۱۰۰ میلیارد ریال عمرانی در نظر گرفته شده است.

۷- وضعیت جاری و عمرانی سازمان و پژوهشگاه وابسته به آن

اروجی ادامه داد: هرچند میانگین حقوق و دستمزد سازمان نسبت به سال ۹۲ بالغ بر ۲۳ درصد افزایش را نشان میدهد ولی سازمان از ۲۵ در صد افزایش و پژوهشگاه از ۱۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۲ برخوردار شده اند که نیازمند بازنگری است. همچنین در بخش سایر هزینه های جاری هرچند میانگین ۵۲ درصد پیش بینی شده ولی سازمان از ۵۲ درصد و پژوهشگاه ۶ درصد رشد نسبت به سال۹۲ برخوردار شده اند که این ارقام نیزنیازمند بازنگریست. در بخش هزینه های عمرانی نیز با توجه به میانگین ۹ در صد کلا” این رشد به پروژه های عمرانی سازمان تعلق گرفته و پژوهشگاه نسبت به سال ۹۲ از رشدی برخوردار نیست .

نقطه امیدی برای سازمان میراث فرهنگی

وی افزود: در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که هرچند در بودجه سال ۹۲ عمدا یا سهوا به لحاظ بودجه ای سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی در مضیغه قرار گرفته بود اما در پیش بینی لایحه بودجه سال ۹۳ نقطه امیدی برای کمر راست کردن این سازمان به چشم می خورد از جمله:

– رشد ۱۹ در صدی بودجه سازمان با وجود کاهش منفی ۸ درصدی بودجه منابع عمومی نسبت به سال ۱۳۹۲ ،

– رشد ۴۶ در صدی بودجه جاری سال ۹۳ سازمان نسبت به سال ۹۲ ( بودجه جاری سازمان در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ عمدا یا سهوا با ۱۹ درصد کاهش مواجه شده است )

– افزایش سهم اعتبارات جاری سازمان از کل بودجه سازمان از ۲۸ درصد سال ۹۲ به ۳۴ در صد سال ۹۳

– رشد بودجه جاری سازمان نسبت به سال ۹۲ چه در بخش حقوق و دستمزد ها و چه سایر هزینه ها ، همینطور رشد بودجه عمرانی ، بین ستاد سازمان و پژوهشگاه از یک عدم تعادل برخوردار هست که نیازمند بازنگری است.

– سیاست توزیع رشد ۱۹ درصدی بودجه ۹۳ سازمان بین سه حوزه تخصصی ( میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ) قابل تامل و بررسی است .

وی ادامه داد: این موارد بیانگر توجه خاص به موضوع میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری درلایحه بودجه سال ۹۳ به خصوص در زمینه توجه به ساماندهی سازمان و وضعیت معیشتی کارکنان سازمان است که امید است با همکاری مجلس شورای اسلامی برای سال آینده به بار بنشیند.

وی تصریح کرد: بودجه بررسی شده بودجه ملی سازمان است و بودجه استانی آن به علت توزیع دستگاهی در شورای برنامه ریزی استانی اکنون قابل بررسی نیست.

IMG10374269 جزئیات بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

           
ما را در اینستاگرام دنبال کنید

لینک های مرتبط :

instagram
 

نظر کاربران :

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *