بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تپه های تاریخی قروه

۱ اردیبهشت ۱۳۹۳تپه های تاریخی قروه کردستان قروه

تپّه كهريز : پيش از تاريخ
تپه کهریز مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان قروه، روستای گنداب بالا واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۵۷۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپّه سنگر : تاريخي ـ اسلامي ، شماره ثبت ۳۵۷۲
تپّه وينسار : تاريخي ـ اسلامي ،شماره ثبت ۳۵۷۴

روان تپّه وينسار : اسلامي
روان تپه وینسار مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان قروه، روستای و ینسار واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۵۷۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محوّطه قلعه كهنه : تاريخي ، شماره ثبت ۳۵۷۶

تپّه پايين : پيش از تاريخ
تپه پایین مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان – است و در شهرستان قروه، روستای برمه تپه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۵۷۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

گورتپّه : اسلامي
گور تپه و تپه جنوب گور تپه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان قروه، بخش چهار دولی، روستای بهارلو واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۵۷۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
تپّه قايه
مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان قروه، بخش چهار دولی، روستای بابا شیدالله واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۵۷۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

سنجاق تپّه : اسلامي
سنجان تپه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان قروه، بخش چهاردولی، روستای بابا شید الله واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۵۸۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

ايروان تپّه : اسلامي
ایروان تپه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان قروه،، بخش چهاردولی، روستای شیروانه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۵۸۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
قبرستان : اسلامي ، شماره ثبت ۳۵۸۲
تپّه بايم ـ بادام : پيش از تاريخ ـ تاريخي
تپه بایم (بادام) مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان – است و در شهرستان قروه، بخش چهاردولی، روستای جداقایه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۵۸۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

تپّه ده كهنه ميمنت آباد : تاريخي ـ اسلامي ، شماره ثبت ۳۵۸۴

تپه ده کهنه میمنت آباد مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان قروه، بخش چهاردولی، روستای میمنت آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۵۸۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپّه يو خاري ـ تپه قلعه : پيش از تاريخ
تپه یوخاری قلعه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان قروه، بخش چهاردولی، روستای بابا شیدالله واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۵۸۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
تپّه چوخان تپّه شرقي : تاريخي ، شماره ثبت ۳۵۸۶
تپّه قلعه : تاريخي ـ اسلامي ، شماره ثبت ۳۵۸۷
تپّه جدا قايه چاي : تاريخي ، شماره ثبت ۳۵۸۸
تپّه تاريخي دار بهرامي : تاريخي ، شماره ثبت ۳۵۸۹
تپّه لفطالي : اسلامي ، شماره ثبت ۳۵۹۰
تپّه قلعه قولر اميراني : تاريخي ، شماره ثبت ۳۵۹۲
تپّه شهاب الدين : اسلامي ، شماره ثبت ۳۵۹۳
غار و تپّه كمره : هزاره اول و تاريخي
غار و تپه کمره مربوط به هزاره اول قبل از میلاد است و در شهرستان قروه، بخش چهار دولی، روستای کمره واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۵۹۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
قلعه بان قلوز : تاريخي ، شماره ثبت ۳۵۶۹
تپّه ميري : تاريخي ، شماره ثبت ۳۵۹۷
تپّه خيرويس : تاريخي ـ اسلامي ، شماره ثبت ۳۵۹۹
محوّطه كهر و امام زاده قاسم : پيش از تاريخ ـ اسلامي ، شماره ثبت ۳۶۰۰
تّپه اسفند آباد : اسلامي ، شماره ثبت ۳۶۰۱
محوّطه در و آسياب قلعه خانم : اسلامي ، شماره ثبت ۳۶۰۲
قلعه زير زميني شكوه آباد : اسلامي ، شماره ثبت ۳۶۰۳
تپّه وزيرآباد : اسلامي ، شماره ثبت ۳۶۰۴
تپّه سه قپان : اواخر هزاره دوم اسلامي ، شماره ثبت ۳۶۰۶
تپّه بر تب ـ ده بر : اسلامي ، شماره ثبت ۳۶۰۷
ميره تپّه : اسلامي ، شماره ثبت ۳۶۰۸
تپّه كنار روستا : پيش ازتاريخ ، شماره ثبت ۳۶۶۳
تپّه پيروز آباد : تاريخي ـ اسلامي ، شماره ثبت ۳۶۶۴
دوشان تپّه : تاريخي ، شماره ثبت ۳۶۶۵
تپّه موالي : اسلامي ، شماره ثبت ۳۵۹۸
تپّه خان احمد خان : پيش ازتاريخ ، شماره ثبت
تپّه ده كهنه تازه آباد : تاريخي ، شماره ثبت ۳۵۷۵
تپّه سفيد حصار : تاريخي ـ اسلامي ، شماره ثبت ۳۵۹۴

از هموطنان عزیز ساکن قروه تقاضا می شود در صورت داشتن تصاویری از تپه های باستانی فوق آنرا در قسمت دیدگاه ( قسمت پایانی مطلب – انتهای صفحه ) و یا از طریق ایمیل (info@seeiran.ir) برای ما ارسال نمایند.

 

نظر کاربران :

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *