برج و باروی قدیم یزد | جاهای دیدنی ایران
بلیط هواپیما تور خارجی

برج و باروی قدیم یزد

دسته بندی مطالب بر اساس :
2014-11-07برج و باروی قدیم یزد یزد یزد

درگذشته شهرها برای درامان ماندن از هجوم غارتگران ودشمنان،مجهز به حصار وبرج وخندق ودروازه قلعه می شدند.

این برج در انتهای خیابان سیدگلسرخ واقع شده است .

برج و باروی قدیم یزد

PDFPrint
نقشه :
وضعیت آب و هوا :
دسته بندی :