جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کندن صخره

معماری صخره ای

معماری صخره ای

یا صخره ی عمودی را مسطح کرده و نقوش برجسته ای در روی آن بوجود آورد و به این طریق پیکره ای صخره ای و یا نقش برجسته صخره ای ایجاد نمود . در یک صخره طبیعی با تراش و کندن صخره حفره ای ایجاد می نماییم و به تدریج حفره را وسعت داده تا فضای مورد نیازمان مثلا خانه و یا آرامگاهی ایجاد شود این محصول مبارزه انسان با...