بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حقوق

حقوق و تکالیف خود را خارج از ایران بدانید

حقوق و تکالیف خود را خارج از ایران بدانید

خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گردشگری ـ از مرزهای ایران که بیرون می‌روید، قدم به دنیایی ناشناخته گذاشته‌اید که نه زبان مادری شما را متوجه می‌شوند و نه با خلقیات ایرانی آشنایی دارند. از این‌رو ممکن است به دلیل ناآشنایی به حقوق خود و قوانین حاکم دچار مشکل شوید. وزارت امور خارجه ایران سه مورد را به عنوان حقوق و تکالیف اتباع ایرانی...