بلیط هواپیما

تبلور فرهنگ

گردشگری مذهبی زیر عَلَم عاشورا

گردشگری مذهبی زیر عَلَم عاشورا

باشند، سفر به قصد دیدن آیین‌های محرم در دیگر مناطق را تکرار خواهند کرد و این به رونق گردشگری مذهبی ما در ایران خواهد انجامید.» به گزارش «دنیای اقتصاد»، آیین عاشورا، به‌عنوان یکی از بزرگترین جلوه‌های تبلور فرهنگ دینی-ملی،‌ قرن‌هاست که در ایران برگزار شده است و نکته‌ قابل تامل در این میان، پیوستگی و تداوم برگزاری مراسم عاشورا در تمامی این سال‌هاست. در واقع این...