رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

افزارسازی

افزار فلزی
ساخت افزار جنگ ، شکار و... با استفاده از فولاد نرم و کربن که به وسیله چکش فرم گرفته شده باشند. مثل سپر، شمشیر، چاقو، قندشکن و … با دسته ...