بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زرین رود

شهر زرین رود

شهر زرین رود

استان زنجان, زرین رود

زرین‌رود یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز بخش بزینه رود شهرستان خدابنده است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۵٫۱۶۴ نفر بوده است .