رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

محمدی

شهر محمدی

شهر محمدی

استان سیستان و بلوچستان, محمدی

شهر محمدی در حدود 400 تا 500 سال پیش توسط عارف بزرگ و نامی ، خواجه محمد مرشد که خراسانی بوده و به این منطقه مهاجرت نموده ، با طراحی یک نقشه یا مجموعه شهری با حصار کامل چیزی حدود 50 خانوار را در خود جای میداده زندگی می نمودند که در این مجموعه کلیه آبراه ها ، بادگیر ها ، نورگیرها و درب ورودی که محل تجمع و برگزاری...