رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

هندودر

دسته های دیگر استان مرکزی :

هندودَر
هندودَر یکی از شهرهای استان مرکزی ایران است. اماکن گردشی در نزدیکی این شهر پیست اسکی پاکل و در شمال هندودر سدی به نام سد هندودر قرار دارد. این سد ...